Поиск по сайту:Про внесення змін до Основних умов випуску процентних облігацій внутрішньої державної позики 2000 року

Головна сторінка


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 28 грудня 2000 р. N 1900
                Київ
        Про внесення змін до Основних умов
       випуску процентних облігацій внутрішньої
          державної позики 2000 року
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Внести до  Основних  умов  випуску  процентних облігацій
внутрішньої державної позики 2000 року, затверджених постановою
Кабінету Міністрів  України  від 22 вересня 2000 р. N 1455
( 1455-2000-п ) "Про випуск процентних облігацій внутрішньої
державної позики 2000 року" (Офіційний вісник України, 2000 р., N
39, ст. 1651), такі зміни:
   1) у пунктах 3 і 10 цифри "124" замінити цифрами "123";
   2) у пункті 4 цифри і слово "18,86 відсотка" замінити цифрами
і словом "17,01 відсотка";
   3) у пункті 5:
   формулу "ВС(і) = (РІ(і) х Д) х 1,03" замінити формулою
"ВС(і) = (РІ(і) х Д) х 1,03 - 100";
   слова "рівень інфляції" в усіх відмінках замінити словами
"індекс споживчих цін" у відповідному відмінку;
   4) у пункті 6 формулу "МС(і) = ВС(і) в ступ.(30/360) замінити
формулою
      ВС(і) + 100  в ступ.(30/360)
"МС(і) = (-------------)         х 100 - 100".
        100
 
        Перший
   віце-прем'єр-міністр України           Ю.ЄХАНУРОВ
   Інд. 34
Головна сторінка