Поиск по сайту:Про внесення змін до Інструкції про порядок списання непридатних захисних споруд цивільної оборони

Головна сторінка


          КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
          від 28 грудня 2000 р. N 1910
                Київ
         Про внесення змін до Інструкції
         про порядок списання непридатних
        захисних споруд цивільної оборони
 
   Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
   Внести до Інструкції  про  порядок списання непридатних
захисних споруд  цивільної  оборони,  затвердженої  постановою
Кабінету Міністрів України від 8 квітня 1999 р. N 567 ( 567-99-п )
(Офіційний вісник України, 1999 р., N 15, ст. 603), зміни, що
додаються.
 
        Перший
   віце-прем'єр-міністр України            Ю.ЄХАНУРОВ
   Інд. 33
 
                     ЗАТВЕРДЖЕНО
               постановою Кабінету Міністрів України
                 від 28 грудня 2000 р. N 1910
               ЗМІНИ,
     що вносяться до Інструкції про порядок списання
     непридатних захисних споруд цивільної оборони
 
   1. Пункти 1, 4 і 9 Інструкції викласти у такій редакції:
   "1. Ця  Інструкція  визначає  умови списання непридатних
захисних споруд цивільної оборони, до яких належать сховища всіх
класів, протирадіаційні укриття усіх груп і захисні споруди
запасних пунктів управління (далі - захисні споруди) центральних
органів виконавчої влади. Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій,  а  також підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності (далі - підприємства), склад і
обов'язки відповідних комісій, а також вимоги щодо оформлення,
погодження і затвердження відповідної документації";
   "4. Підприємства,  які  належать  до  сфери  управління
центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної
Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських
державних адміністрацій, захисну споруду списують за наявності
дозволу керівників цих органів";
   "9. Підписаний головою і членами комісії акт про  стан
захисної  споруди  захисного  пункту  управління,  а  також
документація, що додається до нього, подаються на затвердження:
   підприємствами, які належать до сфери управління центральних
органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних
адміністрацій  або  які  перебувають  у  спільній  власності
територіальних громад сіл, селищ і міст області, за погодженням з
відповідним органом виконавчої влади - до Кабінету Міністрів
України;
   підприємствами, які належать до сфери управління районних
держадміністрацій  або  які перебувають у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ і міст районів, а також у
власності територіальних громад міст, розподілених за групами щодо
заходів цивільної оборони, за погодженням з відповідною районною
держадміністрацією або органом місцевого самоврядування - до
облдержадміністрацій.
   Акт про стан захисної споруди (сховища, протирадіаційного
укриття), а також документація, що додається до нього, подається
на затвердження:
   підприємствами, які належать до сфери управління центральних
органів виконавчої влади, - до МНС та відповідного центрального
органу виконавчої влади;
   підприємствами, які належать до сфери управління місцевих
органів виконавчої влади, - до відповідних органів виконавчої
влади;
   іншими підприємствами, за погодженням з власником - до МНС".
   2. Абзац другий пункту 10 викласти у такій редакції:
   "сховищ II, III і IV класу та захисних споруд запасних
пунктів управління - до МНС".
Головна сторінка