Поиск по сайту:Про Президентський оркестр Збройних Сил України

Головна сторінка


 
               У К А З
            ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ
          Про Президентський оркестр
            Збройних Сил України
    ( Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
     N 228/2000 від 11.02.2000 )
    
    
   З метою  забезпечення  музичного  обслуговування  заходів
державного значення п о с т а н о в л я ю:
   1. Перейменувати Президентський оркестр Національної гвардії
України у Президентський оркестр Збройних Сил України.
( Стаття 1 в редакції Указу Президента N 228/2000 від 11.02.2000 )
   2.  Президентський  оркестр  Збройних Сил України - це
військовий творчий колектив, основними завданнями якого є:
   музичне обслуговування державних заходів, що проводяться за
участю Президента України або під його особистим патронатом;
   відродження і  розвиток  традицій  національної  культури
України;
   пропаганда здобутків національного музичного мистецтва  -
класичної спадщини і творів сучасних українських композиторів;
   участь у   патріотичному   і   естетичному  вихованні
військовослужбовців та інших громадян України.
( Стаття 2  із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 228/2000 від 11.02.2000 )
   3. Президентський оркестр Збройних Сил України має свій
штандарт.
   Музиканти Президентського оркестру забезпечуються парадною,
концертною і повсякденною формою одягу.
( Стаття 3  із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
N 228/2000 від 11.02.2000 )
 
 Президент України                  Л.КУЧМА
 
 м. Київ, 30 грудня 1997 року
     N 1397/97
Головна сторінка