Поиск по сайту:Про транзит нафтопродуктів з накопиченням суднових партій у портах України

Головна сторінка


 
         ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
               Л И С Т
 
 N 11/1-12572 від 31.12.97
   м.Київ
 
 vd971231 vn11/1-12572
                     Начальникам регіональних
                     митниць
                     Начальникам митниць
 
   ( Лист втратив чинність на підставі Листа Державної 
                      митної служби
    N 09/1-833-ЕП ( v-833342-98 ) від 22.04.98 )
        
      Про транзит нафтопродуктів з накопиченням
         суднових партій у портах України
 
   У відповідь на запити митниць щодо переміщення транзитом
через  митну  територію  України  підакцизних  транзитних
нафтопродуктів, суднові партії яких повинні накопичуватися в
морських портах України для подальшого відправлення за межі митної
території, повідомляємо.
   При переміщенні таких товарів кожна частина суднової партії
декларується  прикордонним  митницям  відправлення  окремо та
направляється у митницю призначення з застосуванням гарантійних
заходів забезпечення транзиту.
   Після надходження у митницю призначення у встановлений термін
кожної частини суднової партії, що накопичується, нафтопродукти
розміщуються під митним контролем  на  терміналах  (складах)
морського порту.
   При надходженні транзитних нафтопродуктів, що переміщувалися
під  грошову заставу, внесену на депозитний рахунок митниці
відправлення, митниця призначення у день розміщення цих товарів з
дозволу митниці на терміналах (складах) морського порту інформує
митницю відправлення про виконання перевізником та гарантом своїх
обов'язків згідно з порядком, установленим пунктом 1) листа
Держмитслужби від 24 червня 1997 року N 11/1-5928 (телеграфне або
електронне  повідомлення,  підтверджене  особистим  дзвінком
начальника митниці призначення).
   Отримання такого  повідомлення  митницею  відправлення  є
підставою для перезаліку фінансової гарантії, наданої за ці
товари, у рахунок подальших відправлень вантажів цього ж суб'єкта
ЗЕД чи гаранта, що надав цю гарантію. Повернення заставодавцю
заставних  коштів,  внесених  на депозитний рахунок митниці,
здійснюється тільки після отримання всіх оригінальних документів у
порядку, визначеному листом Держмитслужби від 30 січня 1997 року
N 11/6-841 ( v-841342-97 ) "Про врегулювання деяких питань
застосування фінансових гарантій..."  та  після  підтвердження
фактичного вивезення підакцизних транзитних нафтопродуктів за межі
митної території України.
   Звірка відомостей про надходження у митниці  призначення
підакцизних  транзитних  нафтопродуктів,  отриманих  згідно з
порядком, установленим пунктом 1) листа Держмитслужби від 24
червня 1997 року N 11/1-5928 з документами, отриманими у порядку,
визначеному листом Держмитслужби від 30 січня 1997 року N 11/6-841
"Про  врегулювання  деяких  питань  застосування  фінансових
гарантій..." (як передбачено пунктом 2) листа Держмитслужби від 24
червня 1997 року N 11/1-5928) проводиться митницею відправлення
раз на місяць або після направлення у митницю  призначення
останньої частини переміщуваної суднової партії нафтопродуктів.
   Погашення фінансової гарантії, наданої незалежним фінансовим
посередником згідно з положенням, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 4 жовтня 1996 року N 1216 ( 1216-96-п ),
здійснюється одразу ж після розміщення цих товарів з дозволу
митниці на терміналах (складах) морського порту.
   Підакцизні транзитні нафтопродукти, розміщені на терміналах
(складах) морського порту, мають бути вивезені з них виключно за
межі  митної  території України. При цьому після фактичного
вивезення цих товарів митниця призначення обов'язково інформує про
це митницю відправлення.
 
 Голова Служби                      Л.Деркач
Головна сторінка