Поиск по сайту:Про внесення змін до Положення про порядок обчислення і сплати до Державного бюджету України відрахувань від плати за транзит газу трубопровідним транспортом через територію України та змін до наказу, що його затвердив

Головна сторінка


 
         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
         МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 287/147 від 31.12.97        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   21 січня 1998 р.
 vd971231 vn287/147          за N 42/2482
 
   Про внесення змін до Положення про порядок обчислення і
   сплати до Державного бюджету України відрахувань від
   плати за транзит газу через територію України та змін
          до наказу, що його затвердив
 
   Відповідно до статті 24 Закону України від 27 червня 1997 р.
N 404/97-ВР "Про Державний  бюджет  України  на  1997  рік"
Н А К А З У Є М О:
   1. Внести зміни до Положення про порядок обчислення і сплати
до Державного бюджету України відрахувань від плати за транзит
газу через територію України, затвердженого наказом Міністерства
фінансів України і Міністерства економіки України від 29 травня
1996 року N 110/65 ( z0277-96 ):
   а) у пункті 3 цифри і слова "...0,37 долара США..." замінити
цифрами і словами "...0,20 долара США...";
   б) у пункті 5 абзац четвертий вилучити.
   2. Внести зміни до зазначеного Положення, а також до наказу
Мінфіну та Мінекономіки, що його затвердив  (від 29.05.96 р.
N 110/65):
   слова та цифри "статті 27" і "1996" замінити відповідно на
"статті 24" і "1997".
 
 Міністр фінансів України               І.О.Мітюков
 
 Міністр економіки України               В.І.Суслов
Головна сторінка