Поиск по сайту:Про визнання Положення про порядок оцінки чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів інвестиційної компанії таким, що втратило чинність

Головна сторінка


         МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 286 від 31.12.97          Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   2 лютого 1998 р.
 vd971231 vn286            за N 60/2500
 
     Про визнання Положення про порядок оцінки чистих
     активів інвестиційних фондів і взаємних фондів
    інвестиційної компанії таким, що втратило чинність
 
     ( Із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну
      N 311 ( z0552-01 ) від 20.06.2001 )
 
 
   У зв'язку з тим, що Державна комісія з цінних паперів та
фондового ринку відповідно до завдань, покладених на неї Законом
України від 30.10.96 р. N 448 ( 448/96-ВР ) "Про державне
регулювання  ринку  цінних паперів в Україні", розробила та
затвердила Положення про порядок оцінки вартості чистих активів
інвестиційних фондів та взаємних фондів інвестиційних компаній,
Н А К А З У Ю:
   Визнати таким, що втратило чинність Положення про порядок
оцінки чистих активів інвестиційних фондів і взаємних фондів
інвестиційної компанії, затверджене наказом Міністерства фінансів
України від 19.04.94 р. N 36 ( z0087-94 ) та зареєстрований в
Міністерстві юстиції України від 04.05.94 р. N 87/296.
( Наказ із змінами, внесеними згідно з Наказом Мінфіну N 311
( z0552-01 ) від 20.06.2001 )
 
 Перший заступник Міністра            С.А.Буковинський
Головна сторінка