Поиск по сайту:Про виконання Комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування української мови

Головна сторінка


     МІНІСТЕРСТВО АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ
              Н А К А З
 
 N 44 від 22.09.97
   м.Київ
 
    Про виконання Комплексних заходів щодо всебічного
      розвитку і функціонування української мови
 
   Кабінет Міністрів України з метою реалізації статей 10 і 11
Конституції України ( 254к/96-вр ), створення належних умов для
всебічного розвитку і функціонування української мови як державної
в усіх сферах суспільного життя, використання її як основного
засобу спілкування на всій території України прийняв постанову від
8 вересня 1997 року N 998 ( 998-97-п ) "Про затвердження
Комплексних заходів щодо всебічного розвитку і функціонування
української мови".
   На виконання постанови Кабінету  Міністрів  України  від
8 вересня 1997 року N 998 ( 998-97-п ) Н А К А З У Ю:
   1. Прийняти до виконання Комплексні заходи щодо всебічного
розвитку і функціонування української мови, затверджені постановою
Кабінету Міністрів  України  від 8 вересня 1997 року N 998
( 998-97-п ), в системі Мінагропрому України.
   2. Управлінню  справами  (Забара), керівникам структурних
підрозділів  Міністерства,  організацій  при  Міністерстві,
Міністерству сільського господарства і продовольства Автономної
Республіки  Крим,  управлінням  сільського  господарства  та
продовольства  обласних  державних  адміністрацій розробити і
затвердити сучасні формуляри документів та організувати ведення
діловодства українською мовою.
   3. Головному управлінню кадрового забезпечення і аграрної
освіти  (Бойко),  Міністерству  сільського  господарства  і
продовольства Автономної Республіки Крим, управлінням сільського
господарства та продовольства обласних державних адміністрацій при
організації  атестації  державних  службовців передбачити, що
необхідною умовою для них є знання і користування державною мовою
та організувати її вивчення.
   4. Ректорам  (директорам)  вищих навчальних закладів, що
входять до сфери управління Міністерства:
   4.1. Забезпечити введення в дію нових навчальних програм з
української мови та літератури для різних категорій студентів, які
розробляються у встановленому порядку, відповідно до державних
стандартів освіти.
   4.2. При  проведенні атестації викладачів вищих закладів
освіти передбачити, що однією з необхідних умов її проходження є
знання і користування державною мовою.
   4.3. Забезпечити участь викладачів  української  мови  і
літератури у фахових семінарах та конференціях, створення умов
педагогічним працівникам для викладання технічних і спеціальних
предметів,  написання  підручників  і  навчальних  посібників
українською мовою.
   4.4. Розробити і затвердити конкретні заходи, спрямовані на
вживання української мови як суспільно необхідної, та про хід їх
виконання проінформувати Міністерство до 1 грудня 1997 року.
   5. Головному  управлінню економіки (Подоленюк), Головному
управлінню фінансового і  цінового  регулювання  (Германчук),
Головному управлінню кадрового забезпечення і аграрної освіти при
розробці планів економічного та соціального розвитку і бюджетів
передбачати виділення коштів на виконання заходів щодо всебічного
розвитку і функціонування української мови в галузі.
   6. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника
Міністра Мельника С.І.
 
 Міністр                        Ю.М.Карасик
 
Головна сторінка