Поиск по сайту:Про приватизацію земельних ділянок садівницького товариства "Дніпро" Ленінградського району

Головна сторінка


         Меморандум про взаєморозуміння
    між Кабінетом Міністрів України, Національним банком
     України та Урядом Сполучених Штатів Америки щодо
     створення в Україні Державного реєстру застав
             рухомого майна
 
   Кабінет Міністрів України, що діє через Міністерство юстиції
України, Національний банк України та Уряд Сполучених Штатів
Америки, що здійснює діяльність через Агентство Сполучених Штатів
з міжнародного розвитку (АМР США), (надалі - "Сторони"),
   БАЖАЮЧИ об'єднати зусилля, що сприятимуть створенню в Україні
єдиної мережі Державного реєстру застав рухомого майна (надалі -
"Державний реєстр");
   ПРИЙМАЮЧИ до уваги положення Угоди між Урядом України і
Урядом  Сполучених  Штатів  Америки  про  гуманітарне  і
техніко-економічне  співробітництво  від 7  травня 1992 року
( 840_295 );
   КЕРУЮЧИСЬ Законом України "Про заставу"  (  2654-12  ),
постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 1998 р. N 1185
( 1185-98-п ) "Про Порядок ведення Державного реєстру застав
рухомого майна", іншим чинним законодавством України
   ДОМОВИЛИСЯ про наступне:
               Стаття 1
   Сторони мають на меті створення Державного реєстру, який був
би відкритим  та  прозорим  засобом  сприяння  забезпеченому
кредитуванню  в Україні, та був би доступним широкому колу
користувачів та комерційним банкам через телекомунікаційні мережі
Національного банку України та Міністерства юстиції України за
мінімальною вартістю. Для забезпечення вчасного введення в дію
Державного  реєстру  Сторони домовляються дотримуватися Плану
заходів з запровадження Державного реєстру застав рухомого майна,
про який йдеться у Статті 5 цього Меморандуму про взаєморозуміння,
а також надавати допомогу, як передбачається цим Планом, чи
додаткову  допомогу, що необхідна для досягнення мети цього
Меморандуму про взаєморозуміння, щодо якої Сторони домовляться в
інший спосіб.
               Стаття 2
   А. АМР США надає допомогу у розробці та введені в дію
технічних  рішень  на підтримку Державного реєстру. Допомога
надаватиметься у  формі  технічної  підтримки,  навчання  та
обладнання, як визначається цим Меморандумом про взаєморозуміння.
Обладнання, надання якого здійснюватиметься АМР США, включатиме
стандартне ком'ютерне обладнання та програмне забезпечення, а
також інші засоби, які, за погодженням Сторін, є необхідними для
введення Державного реєстру в дію.
   АМР США погоджується:
   1. Надати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення
згідно технічним вимогам та потребам, що підготовлені експертами з
АМР США, Міністерства юстиції України та Національного банку
України.
   2. Забезпечити підтримку з боку технічних експертів для
реалізації основних етапів проекту створення Державного реєстру
застав  рухомого майна згідно Плану заходів з запровадження
Державного реєстру застав рухомого майна.
   3. Розробити та надати програмне забезпечення  Графічного
Інтерфейсу Користувача  для  користувачів,  що  зв'язуються з
Державним реєстром через телекомунікаційні мережі Національного
банку України та Міністерства юстиції України.
   Б. Допомога з боку АМР США у поширенні інформації  та
системної документації включатиме:
   1. Розробку навчальних програм та програм семінарів для
персоналу Державного реєстру та користувачів.
   2. Забезпечення підтримки у розробці документації з питань
технічних систем та документації користувача з боку технічних
експертів.
   В. АМР США, у разі необхідності, надає допомогу у розробці
проектів нормативно-правових актів про внесення змін і доповнень
до актів законодавства України, що пов'язані з функціонуванням
Державного реєстру.
   Г. Меморандум про взаєморозуміння не має на меті офіційного
оформлення зобов'язань АМР США щодо надання коштів.
               Стаття 3
   Міністерство юстиції  України  відповідно  до  чинного
законодавства України створює систему державної реєстрації застав
рухомого майна.
   Цей захід буде здійснено шляхом введення в дію Державного
реєстру. Міністерство юстиції України вестиме Державний реєстр як
загальнодоступне джерело інформації, хоча очікується, що основними
користувачами на початку функціонування цього реєстру будуть
комерційні   банки   та   нотаріуси.   Державний  реєстр
використовуватиметься для реєстрації застав рухомого майна. Для
введення в дію Державного реєстру Міністерство юстиції України:
   1. Сприятиме діяльності робочої  групи  з  запровадження
Державного  реєстру  застав  рухомого  майна,  створеної  у
встановленому порядку, що включатиме представників зацікавлених
організацій, в тому числі банківських установ, засідання якої
будуть відбуватися в разі необхідності.
   2. Надасть доступ користувачам до Державного реєстру через
телекомунікаційні  мережі  Національного  банку  України  та
Міністерства юстиції України.
   3. Протягом двох тижнів після підписання Меморандуму про
взаєморозуміння вийде з пропозицією до Кабінету Міністрів України
про коригування плати за здійснення реєстрації застав рухомого
майна та отримання витягів з Державного реєстру, що передбачала б
виключно відшкодування фактичних витрат на утримання цього реєстру
згідно з кошторисом реєстру, та в будь-якому разі не перевищувала
б двох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за реєстрацію
нових заяв та одного неоподатковуваного мінімуму доходів громадян
за здійснення пошуку. У  разі  неприйняття  нових  розмірів
реєстраційної плати, АМР США залишає за собою право переглянути
розмір та види допомоги.
   4. Забезпечить  утримання  Державного реєстру у робочому
режимі.
   5. Доручить одному співробітнику Міністерства юстиції України
виступати координатором проекту Державного реєстру.
   6. Розробить  правила  та  інструкції  щодо використання
технічної системи Державного реєстру користувачами.
   7. Надасть  програмне  забезпечення Графічного Інтерфейсу
Користувача для користувачів, що зв'язуються з Державним реєстром
через телекомунікаційну мережу Міністерства юстиції України.
   8. У разі, якщо АМР США призначить будь-яке із наданого
обладнання для використання певним персоналом Міністерства юстиції
України, Міністерство погоджується виконувати таку вимогу про
цільове його використання.
               Стаття 4
   Національний банк України надає згоду на:
   1. Використання телекомунікаційної мережі Національного банку
України для забезпечення доступу комерційних банків та їх клієнтів
до  Державного  реєстру.  Розмір  плати  за  використання
телекомунікаційної   мережі  Національного  банку  України
визначатиметься Національним банком України на рівні плати за
користування  послугами електронної пошти Національного банку
України.
   2. Забезпечення підтримки доступу до Державного реєстру через
телекомунікаційну мережу Національного банку України у процесі
функціонування Державного реєстру.
   3. Доручить одному співробітнику Національного банку України
виступати  координатором  проекту  Державного  реєстру,  який
прийматиме участь у регулярних засіданнях робочої групи та інших
зустрічах, які будуть необхідними.
   4. Забезпечення необхідного протоколювання та захисту даних,
що передаються до Державного реєстру, через телекомунікаційну
мережу Національного банку України.
   5. У разі, якщо АМР США призначить будь-яке із наданого
обладнання для використання певним персоналом Національного банку
України, Національний Банк погоджується виконувати таку вимогу
про цільове його використання.
               Стаття 5
   Сторони підготували та погоджують спільний План заходів з
запровадження Державного реєстру застав рухомого майна (далі -
Додаток), який є невід'ємною частиною цього Меморандуму про
взаєморозуміння.
   Сторони погодилися об'єднати зусилля з метою введення в дію
Державного реєстру, який був би протестованим та доступним для
широкого кола  користувачів  через  телекомунікаційну  мережу
Національного банку України, а також через телекомунікаційну
мережу Міністерства юстиції України.
               Стаття 6
   Згідно з цим Меморандумом про взаєморозуміння вся діяльність
Сторін буде побудована таким чином, щоб уникнути дублювання у
роботі по створенню Державного реєстру Міністерства  юстиції
України,  Національного  банку  України та АМР США. Сторони
докладатимуть максимум зусиль для координації своєї діяльності з
метою  забезпечення  максимальної ефективності у використанні
консультацій з технічних питань та обладнання, що надаються АМР
США.
               Стаття 7
   Допомога АМР США у формі обладнання вважається допомогою
Сполучених Штатів Америки в рамках Угоди між Урядом України та
Урядом  Сполучених  Штатів  Америки  щодо  гуманітарного  та
техніко-економічного  співробітництва  від 7 травня 1992 року
( 840_295 ) та регулюється нормами та умовами цієї Угоди.
               Стаття 8
   В разі виникнення спорів щодо тлумачення або застосування
положень цього Меморандуму про взаєморозуміння Сторони будуть
вирішувати їх шляхом переговорів та консультацій.
   До тексту Меморандуму про взаєморозуміння за взаємною згодою
Сторін  можуть  вноситися зміни і доповнення. Всі зміни та
доповнення оформлюються письмово, затверджуються підписами Сторін
цього Меморандуму про взаєморозуміння, і складають його невід'ємну
частину.
               Стаття 9
   Цей Меморандум про взаєморозуміння набуває чинності в день
його підписання Сторонами.
   ЗДІЙСНЕНО 19 листопада 1998 року у місті Києві в двох
примірниках українською та англійською мовами, причому обидва
тексти є автентичними.
   У разі виникнення розбіжностей щодо тлумачення положень цього
Меморандуму про взаєморозуміння, Сторони звертатимуться до тексту,
викладеного англійською мовою.
 
 Міжнародне приватне право, том 2,
 Двосторонні міжнародні економічні
 договори України
 Port-Royal, Київ, 2000
Головна сторінка