Поиск по сайту:Щодо цінових заявок генеруючих компаній

Головна сторінка


    НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ РЕГУЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ
               УКРАЇНИ
            П О С Т А Н О В А
 
 N 1218 від 22.09.98
   м.Київ
 
 vd980922 vn1218
 
   Про затвердження тарифів на  передачу електричної
   енергії місцевими (локальними) електромережами  та
   постачання електричної енергії за регульованим тарифом
 
      ( Із змінами, внесеними згідно з Постановами
                Нацкомелектроенергетики
       N 946 ( v0946227-99 ) від 21.07.99
       N 957 ( v0957227-99 ) від 21.07.99 )
 
   Згідно з Указом Президента України від 21 квітня 1998 р.
N 335  ( 335/98 ) "Питання Національної комісії регулювання
електроенергетики  України"  Національна  комісія  регулювання
електроенергетики України П О С Т А Н О В Л Я Є:
   1. ( Абзац перший пункту 1 втратив чинність щодо встановлення
тарифу на передачу електричної енергії місцевими (локальними)
електромережами  на підставі Постанови Нацкомелектроенергетики
N 946 ( v0946227-99 ) від 21.07.99 ) Затвердити Державній
акціонерній енергопостачальній компанії "Чернігівобленерго":
   ( Абзац другий пункту 1 втратив чинність щодо встановлення
тарифу на постачання електричної енергії за регульованим тарифом
на  підставі  Постанови  Нацкомелектроенергетики  N  957
( v0957227-99 ) від 21.07.99 ) - тарифи на передачу електричної
енергії місцевими (локальними) електромережами (додаються);
   - тарифи на постачання електричної енергії за регульованим
тарифом (додаються).
   2. Тарифи ввести в дію з 1 жовтня 1998 р.
   3. Визнати постанови НКРЕ від 05.03.97 р. N 150 та від
06.05.98 р. N 591 ( v0591227-98 ) такими, що втратили чинність.
   Додаток: на 2 арк. у 1 прим.
 
 Голова Комісії                      З.Буцьо
                   Додаток
                   до постанови НКРЕ
                   від 22 вересня 1998 р. N 1218
               Додаток 2
               до Умов та Правил здійснення
               підприємницької діяльності з передачі
               електричної енергії місцевими
               (локальними) електричними мережами
     Державна акціонерна енергопостачальна компанія
            "Чернігівобленерго"
     Тарифи на передачу електричної енергії місцевими
        (локальними) електричними мережами
 
-----------------------------------------------------------------
| Класи напруги (до введення | Тарифи на передачу електричної |
|   в дію інших класів   | енергії місцевими (локальними) |
|     напруги)      | електричними мережами (грн./МВт/ |
|              |       год.)        |
|----------------------------+----------------------------------|
|    35 кВ та вище    |       5,06        |
|----------------------------+----------------------------------|
|    Менше 35 кВ     |       20,58        |
-----------------------------------------------------------------
                   Додаток
                   до постанови НКРЕ
                   від 22 вересня 1998 р. N 1218
               Додаток 2
               до Умов та Правил здійснення
               підприємницької діяльності з передачі
               електричної енергії місцевими
               (локальними) електричними мережами
     Державна акціонерна енергопостачальна компанія
            "Чернігівобленерго"
      Тарифи на постачання електричної енергії за
            регульованим тарифом
 
-----------------------------------------------------------------
|    Група споживачів     |  Тарифи на постачання   |
|                 |  електричної енергії за  |
|                 |  регульованим тарифом   |
|                 |   (грн./МВт/год.)    |
|---------------------------------+-----------------------------|
|1. Промислові та прирівняні до  |      1,00       |
|них; комерційні;         |               |
|сільськогосподарські       |               |
|споживачі-виробники;       |               |
|непромислові споживачі      |               |
|---------------------------------+-----------------------------|
|2. Населення           |      5,00       |
-----------------------------------------------------------------
Головна сторінка