Поиск по сайту:Про затвердження Інструкції про порядок передачі підрозділами Прикордонних військ України іноземних громадян та осіб без громадянства, що є порушниками законодавства України про державний кордон і правовий статус іноземців, приймання зазначених осіб орга

Головна сторінка

 ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ У СПРАВАХ ОХОРОНИ ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ УКРАЇНИ
       МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
 
              Н А К А З
 
 N 477/877 від 25.12.97        Зареєстровано в Міністерстві
   м.Київ              юстиції України
                   14 січня 1998 р.
 vd971225 vn477/877          за N 13/2453
 
  ( Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації
                Державної прикордонної служби
   N 742/1090 ( z1398-04 ) від 15.10.2004 )
 
     Про затвердження Інструкції про порядок передачі
     підрозділами  Прикордонних  військ  України
     іноземних громадян та осіб без громадянства, що
     є  порушниками   законодавства  України про
     державний кордон і правовий статус іноземців,
     приймання зазначених осіб органами МВС України,
      їх утримання та видворення за межі держави
 
 
   Відповідно до законів України "Про державний кордон України"
( 1777-12 ), "Про Прикордонні війська України" ( 1779-12 ), "Про
міліцію" ( 565-12 ), "Про правовий статус іноземців" ( 3929-12 ),
Кримінального кодексу  України  (  2001-05,  2002-05  ),
Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05,
1003-05 ) та Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ), постанов Кабінету Міністрів України від
29 грудня 1995 року N 1074 ( 1074-95-п ) "Про правила в'їзду
іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду
через її територію", від 12 травня 1994 року N 304 ( 304-94-п )
"Про прикордонну смугу", на виконання доручення Кабінету Міністрів
України від 23 жовтня 1997 року N 21112/19 та з метою встановлення
порядку передачі підрозділами Прикордонних військ іноземців та
осіб без громадянства, що порушили вимоги законодавства України
про  державний  кордон  та  правовий  статус   іноземців,
Н А К А З У Є М О:
 
   1. Затвердити Інструкцію про порядок передачі підрозділами
Прикордонних військ України іноземних громадян та осіб  без
громадянства, що є порушниками законодавства України про державний
кордон і правовий статус іноземців, приймання зазначених осіб
органами МВС України, їх утримання та видворення за межі держави
(додається).
   2. Начальникам головних управлінь МВС України в Криму, місті
Києві та Київській області, управлінь МВС в областях, місті
Севастополі та їх міських і районних  органів,  командуючим
військами напрямів, командирам з'єднань (частин) Прикордонних
військ України організувати взаємодію згідно з вимогами цієї
Інструкції та керуватися нею під час  виконання  покладених
завдань.
   3. Наказ оголосити особовому складу в частині, що його
стосується.
 
 Голова Держкомітету -
 командуючий Прикордонними
 військами України                    В.Банних
 
 Міністр внутрішніх справ
 України
 генерал-полковник міліції               Ю.Кравченко
 
                     Затверджено
                Наказ Державного комітету у справах
                охорони державного кордону України
                та Міністерства внутрішніх справ
                України 25.12.97 р. N 477/877
 
              Інструкція
 про порядок передачі підрозділами Прикордонних військ України
 іноземців та осіб без громадянства, що  є  порушниками
 законодавства України про державний кордон і правовий статус
 іноземців, приймання зазначених осіб органами внутрішніх
  справ України, їх утримання та видворення за межі держави
 
           1. Загальні положення
 
   1.1. Інструкція  про  порядок  передачі  підрозділами
Прикордонних військ України іноземців та осіб без громадянства, що
є  порушниками законодавства України про державний кордон і
правовий статус іноземців, приймання зазначених осіб органами
внутрішніх справ України, їх утримання та видворення за межі
держави (далі - Інструкція) розроблена у відповідності до Законів
України "Про  державний  кордон  України" ( 1777-12 ), "Про
прикордонні  війська  України"  ( 1779-12 ),  "Про  міліцію"
( 565-12  ),  "Про правовий статус іноземців" ( 3929-12 ),
Кримінального кодексу  України  (  2001-05,  2002-05  ),
Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05,
1003-05 ) та Кодексу України про адміністративні правопорушення
( 80731-10, 80732-10 ), постанов Кабінету Міністрів України від
29 грудня 1995 року N 1074 ( 1074-95-п ) "Про Правила в'їзду
іноземців в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду
через її територію" та від 12 травня 1994 року N 304 ( 304-94-п )
"Про прикордонну смугу".
   1.2. Ця Інструкція визначає порядок передачі підрозділами
Прикордонних військ України іноземців та осіб без громадянства, що
є порушниками законодавства України про державний кордон  і
правовий статус іноземців, приймання зазначених осіб органами
внутрішніх справ України, їх утримання та видворення за межі
держави, які:
   а) були  затримані  за перетинання або спробу перетнути
державний кордон України будь-яким способом поза пунктами пропуску
через державний кордон України або в пунктах пропуску через
державний кордон України, але з порушенням правил його перетинання
і відносно яких відмовлено в порушенні кримінальної справи, за
винятком іноземців та осіб без громадянства, які  затримані
безпосередньо при перетинанні державного кордону в Україну і
підлягають передачі прикордонній охороні суміжної держави;
   б) порушили прикордонний режим;
   в) були затримані за порушення Правил в'їзду іноземців в
Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її
територію (  1074-95-п  )  за  межами прикордонної смуги чи
контрольованого прикордонного району, де Прикордонні  війська
здійснюють охорону державного кордону України.
 
 2. Порядок передачі з'єднаннями та частинами Прикордонних
 військ України іноземців-порушників  законодавства України
 про державний кордон і правовий статус іноземців, приймання
    зазначених осіб органами внутрішніх справ України
 
   2.1. З'єднання та частини Прикордонних військ України до
передачі осіб-порушників органам внутрішніх справ:
   2.1.1. Здійснюють  утримання  в  ізоляторах  тимчасового
тримання, інших приміщеннях, що спеціально обладнані для цього,
зазначених у пункті 1.2 цієї Інструкції іноземців або осіб без
громадянства, яких затримано в адміністративному порядку на термін
більше трьох годин.
   2.1.2. Вживають заходів для встановлення особи і громадянства
порушників, зазначених у пункті 1.2 цієї Інструкції, з'ясування
обставин правопорушення, офіційної мети в'їзду в   Україну,
встановлення адреси їх проживання на території держави та за її
межами, наявності сторони, що приймає їх в Україні (юридичної чи
фізичної особи), участі посередників у здійсненні ними порушень
законодавства  України,  встановлення  каналів,  організаторів
нелегальної переправи цих осіб через державний кордон України
тощо.
   2.1.3. Не пізніше ніж за одну добу до передачі направляють
письмові подання до територіальних органів внутрішніх справ про
передачу та приймання порушників, зазначених у пункті 1.2 цієї
Інструкції (додаток 1 - на осіб, у яких є в наявності документи,
що посвідчують особу; додаток 2 - на осіб, у яких відсутні
документи, що посвідчують особу), з урахуванням вимог пункту 2.1.6
цієї Інструкції.
   2.1.4. На іноземців або осіб без громадянства, які прибули в
Україну нелегально, територіальним органам  внутрішніх  справ
додатково подають клопотання про їх видворення за межі України
(додаток 3).
   2.1.5. Після закінчення терміну адміністративного затримання,
правопорушників, зазначених у пункті  1.2  цієї  Інструкції,
доставляють та передають міським, районним органам внутрішніх
справ.
   Разом з іноземцем або особою без громадянства передаються
копії матеріалів адміністративного затримання  (протокол  про
адміністративне затримання, протоколи особистого огляду, огляду
речей  та  вилучення  речей  і  документів,  постанова  про
адміністративне затримання на строк до 10 діб,  якщо  така
виносилася, постанова про відмову в порушенні кримінальної справи,
копія запиту до МЗС щодо встановлення  особи,  якщо  такий
направлявся).
   Кожний факт приймання-передачі органом МВС України осіб,
затриманих Прикордонними військами за порушення законодавства
України про державний кордон і відносно яких відмовлено  в
порушенні кримінальної справи,  оформляється  актом  у  двох
примірниках (додаток 4).
   2.1.6. Порушників  прикордонного  режиму,  а також осіб,
зазначених у підпункті "в" пункту 1.2 цієї Інструкції, крім
іноземців та осіб без громадянства, у яких відсутні документи, що
посвідчують особу, затримують на строк до трьох годин і, якщо не
виникнуть нові обставини по суті вчиненого правопорушення, що
вимагають додаткової перевірки, за протоколом адміністративного
затримання передають у міські, районні органи внутрішніх справ за
територіальністю. Разом із затриманим передають один примірник
протоколу.
 
   2.2. Заходи,  які  вживаються Прикордонними військами до
порушників законодавства України про державний кордон і правовий
статус іноземців до моменту передачі їх органам внутрішніх справ:
   2.2.1. Рішення щодо адміністративного затримання осіб на
термін до трьох годин приймають офіцери, прапорщики Прикордонних
військ, які виконують завдання з охорони державного кордону
України.
   2.2.2. Рішення щодо адміністративного затримання осіб на
термін до трьох (десяти) діб приймають командири прикордонних
з'єднань (частин) або їх заступники (начальник штабу, заступник з
оперативно-розшукової роботи).
   2.2.3. Протокол адміністративного затримання складає старший
прикордонного наряду, який затримав правопорушника, або інша
уповноважена особа Прикордонних військ. Якщо прикордонний наряд
очолює військовослужбовець строкової служби та при виникненні
обставин, при яких затриману особу потрібно доставляти у підрозділ
Прикордонних військ, протокол складає офіцер того підрозділу, від
якого висланий прикордонний наряд.
   2.2.4. Командир з'єднання (частини) приймає рішення щодо
передачі осіб, зазначених у пункті 1.2 цієї Інструкції, міським,
районним органам внутрішніх справ.
   2.2.5. Прикордонні комендатури, контрольно-пропускні пункти,
прикордонні застави, відділення прикордонного контролю,  інші
підрозділи, що залучаються до несення служби по охороні державного
кордону,  здійснюють  конвоювання,  утримання   затриманих
правопорушників у спеціально обладнаних місцях.
   Іноземців, затриманих в адміністративному порядку до трьох
годин, передають міським, районним органам внутрішніх справ.
   Осіб, відносно яких прийнято рішення щодо їх затримання в
адміністративному порядку на строк до трьох (десяти) діб, в
установленому порядку передають старшому конвою для доставки в
ізолятор тимчасового тримання частини.
   2.2.6. Штаби з'єднань та частин організують утримання та
охорону затриманих правопорушників в  ізоляторах  тимчасового
тримання Прикордонних військ, їх конвоювання, у тому числі для
передачі міським, районним органам внутрішніх справ. По лінії
оперативно-чергової  служби  інформують  територіальні  органи
внутрішніх справ про факти затримання порушників  державного
кордону України.
   2.2.7. Оперативно-розшукові  органи  з'єднань  та  частин
Прикордонних військ за фактом порушення законодавства України про
державний кордон в установленому порядку проводять перевірку
затриманих в адміністративному порядку осіб та передають їх
міським, районним органам внутрішніх справ. Виконують заходи,
передбачені пунктами 2.1.2; 2.1.3; 2.1.4; 2.1.5 цієї Інструкції.
   2.2.8. Контрольно-пропускні пункти, відділення прикордонного
контролю при доставці органами внутрішніх справ іноземців або осіб
без громадянства для їх видворення проставляють датоштамп КПП на
постанові про видворення після фактичного вибуття зазначених осіб
за межі України.
   2.2.9. Контроль  за  виконанням положень цієї Інструкції
з'єднаннями  (частинами),  підрозділами  Прикордонних  військ
здійснюють відповідні управління, служби, відділи за напрямами
діяльності.
 
   2.3. Заходи, яких вживають органи внутрішніх справ щодо
приймання іноземців та осіб без громадянства:
   2.3.1. Керівництво ГУМВС України в  Криму,  м.Києві  та
Київській області, УМВС України в областях і м.Севастополі на
підставі інформації міських, районних органів внутрішніх справ
приймає рішення щодо розміщення затриманих іноземців та осіб без
громадянства в місцях тимчасового утримання, які охороняються.
   2.3.2. Керівництво міських, районних органів внутрішніх справ
після одержання від з'єднань  (частин)  Прикордонних  військ
письмового подання про передачу порушників, зазначених у пункті
1.2 цієї Інструкції, протягом доби розглядає його, вивчає подані
матеріали, за погодженням з керівництвом територіального ГУМВС,
УМВС України приймає рішення щодо їх приймання, доставки та
розміщення,  у  встановлений  термін  здійснює  приймання
правопорушників.  Дає  відповідні  вказівки  конвойній  чи
патрульно-постовій службі про приймання і доставку затриманих
іноземців до місць тимчасового утримання, які охороняються для
подальшого вирішення питання щодо цієї категорії осіб.
   Кожний факт приймання - передачі осіб оформляється актом у
двох примірниках.
   Разом з особою, що передається, приймаються речі, предмети,
цінності, документи, які належать їй, та копії (примірники)
документів, зазначених у пунктах 2.1.4; 2.1.5;  2.1.6  цієї
Інструкції.
   Іноземців або осіб без громадянства, зазначених у пункті
2.1.6 цієї Інструкції, приймають за протоколом адміністративного
затримання для вжиття заходів відповідно до чинного законодавства
України.
   2.3.3. Конвойні або патрульно-постові підрозділи повинні:
   а) у разі наявності  письмового  клопотання  підрозділу
Прикордонних військ щодо видворення іноземців або осіб  без
громадянства  доставляти  до  органу  внутрішніх   справ
правопорушників, особу яких встановлено за наявними національними
паспортами або документами, що їх замінюють;
   б) забезпечити доставку до місць тимчасового утримання, які
охороняються, іноземців та осіб  без  громадянства  у  разі
необхідності встановлення їх особи, а також тих, які за санкцією
прокурора підлягають затриманню і адміністративному видворенню в
примусовому порядку;
   в) після підготовки паспортною службою необхідних документів
для примусового видворення іноземців або осіб без громадянства за
санкцією прокурора супроводжувати їх до контрольно-пропускних
пунктів Прикордонних військ, де повинні вручити під розписку
особисті речі та документи, проставити на постанові про примусове
видворення  відмітку  про  вибуття  і  здійснити  відправку
правопорушників за межі України.
   2.3.4. Паспортна служба перед прийняттям рішення керівництвом
органу внутрішніх справ про приймання іноземців або осіб без
громадянства разом з представниками з'єднань (частин) Прикордонних
військ вивчає питання по кожному іноземцю окремо щодо можливості
його звільнення чи доцільності передачі до органу внутрішніх справ
для подальшого відпрацювання та вирішення питання про видворення.
 
  3. Порядок утримання органами внутрішніх справ та видворення
  за межі України іноземців і осіб без громадянства, що є
  порушниками законодавства України про державний кордон та
          правовий статус іноземців
 
   3.1. Чергові частини діють відповідно до вимог нормативних
актів Міністерства внутрішніх справ України.
 
   3.2. Працівники паспортної служби повинні:
   3.2.1. Після одержання від Прикордонних військ первинних
матеріалів стосовно затриманих іноземців або осіб без громадянства
вивчити ці документи і внести пропозиції щодо кожного іноземця
окремо керівництву міських, районних органів внутрішніх справ, а
саме:
   а) щодо іноземців або осіб без громадянства, особу яких не
встановлено: про розміщення їх в місцях тимчасового утримання, які
охороняються. Разом з працівниками цих установ брати участь у
встановленні їх особи;
   б) щодо іноземців або осіб без громадянства, які мають
дійсні національні документи і  підлягають  адміністративному
видворенню за межі України в примусовому порядку: про оформлення
матеріалів на видворення цієї категорії осіб у примусовому порядку
за межі України. Оформити ці матеріали.
   3.2.2. Подавати  фінансово-економічній  службі  попередні
розрахунки необхідних витрат для виділення коштів на здійснення
примусового видворення.
   3.2.3. Разом  зі  службою дільничних інспекторів міліції
вживати заходів для встановлення організації,  що  запросила
іноземців або осіб без громадянства та стягнення з неї коштів на
їх повернення, виключно в  порядку  цивільного  судочинства.
Притягати до адміністративної відповідальності посадових осіб
організацій, що їх приймають.
 
   3.3. Приймальники-розподільники зобов'язані:
   3.3.1. На підставі санкціонованої прокурором постанови про
поміщення до приймальника-розподільника приймати від працівників
конвойної чи патрульно-постової служби іноземців або осіб без
громадянства, особу яких не встановлено, їхні речі, довідки,
матеріали згідно з супровідними  документами,  проводити  їх
особистий огляд, перевіряти  їх  відповідність  вказаному  в
супровідних документах.
   3.3.2. Спільно з працівниками паспортної служби здійснювати
заходи щодо встановлення особи затриманого.
   3.3.3. Невідкладно, через паспортні підрозділи ГУМВС, УМВС
надсилати запити до Консульського управління МЗС України щодо
надання допомоги у встановленні особи та паралельно здійснювати
перевірку іноземців або осіб без громадянства  за  обліками
паспортної служби та організацій, що їх приймають.
   3.3.4. За  результатами  перевірки  оформляти  довідку з
фотокарткою про встановлення особи іноземця або  особи  без
громадянства, яка засвідчується печаткою та підписом керівника
приймальника-розподільника.
   3.3.5. Підставою  для звільнення іноземця або особи без
громадянства з приймальника-розподільника є постанова начальника
цієї установи міліції про звільнення або письмове повідомлення
паспортної служби про закінчення  оформлення  документів  на
видворення із зазначенням дати, часу і місця відправки іноземця
або особи без громадянства за межі України.
   3.3.6. Передати працівникам конвойної або патрульно-постової
служби утримуваних іноземців або осіб без громадянства  для
супроводження їх до місця відправки за межі України. Разом з
галузевими службами складати акти про витрати на утримання,
встановлення особи та видворення  іноземців  або  осіб  без
громадянства.
 
   3.4. Ізолятори тимчасового утримання зобов'язані:
   3.4.1. На підставі санкціонованої прокурором постанови про
взяття під варту та примусове видворення приймати та розміщувати
іноземців або осіб без громадянства, що вчинили злочини та
підлягають видворенню, провадити їх особистий огляд, перевіряти
наявні документи, забезпечувати належне утримання зазначених осіб
протягом терміну, необхідного для їх видворення.
   3.4.2. Брати участь разом з галузевими службами в складанні
актів про витрати на видворення  іноземців  або  осіб  без
громадянства.
 
   3.5. Транспортна міліція зобов'язана:
   3.5.1. Надавати територіальним органам  внутрішніх  справ
допомогу  в  реалізації  заходів,  пов'язаних з організацією
видворення іноземців або осіб без громадянства з України, у тому
числі перевезення цих осіб поїздами.
   3.5.2. Забезпечувати доставку  іноземців  або  осіб  без
громадянства,  затриманих  у  поїздах, на вокзалах та іншій
закріпленій території, до спецустанов міліції.
   3.5.3. У разі прийняття рішення щодо примусового видворення
іноземців або осіб без громадянства з країни надавати працівникам
органів внутрішніх справ допомогу в супроводженні цих осіб до
контрольно-пропускних пунктів Прикордонних військ, що знаходяться
за межами області.
 
   3.6. Фінансово-економічна служба ГУМВС, УМВС зобов'язана:
   3.6.1. Виділяти кошти, необхідні для здійснення примусового
видворення.
   3.6.2. Вести  облік  витрат,  пов'язаних  з  примусовим
видворенням  іноземців  або  осіб без громадянства, разом з
галузевими службами складати акти про ці витрати.
   3.6.3. Надсилати до МВС України другі примірники актів про
витрачені кошти та матеріальні засоби, пов'язані з примусовим
адміністративним видворенням іноземців або осіб без громадянства
за межі України у відповідності із затвердженим і погодженим з
Мінфіном України наказом МВС України від 27.11.96 р.  N 814
Порядком відшкодування зазначених коштів із державного бюджету.
   3.6.4. Зараховувати фактичні витрати на видворення іноземців
або осіб без громадянства на відповідні статті видатків кошторисів
на утримання органів внутрішніх справ.
 
                           Додаток 1
                          до пункту 2.1.3
 
 
Військова частина              Начальнику  Р(М)ВВС
   0000                  __________  району,
"__" ________ 199_ р.            __________  області
N ______________               _____________________
  м. ________                (с/звання; прізвище)
                       _____________________
                         м. ________
 
               Подання
   щодо передачі та приймання тих порушників законодавства
   України про державний кордон  і  правовий  статус
   іноземців, у яких є в  наявності  документи,  що
            посвідчують особу
 
1. Відомості про особу, яку планується передати
Прізвище _________________________________________________________
Ім'я _____________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________
Стать ____________________________________________________________
Дата народження (число, місяць, рік) _____________________________
Місце народження (країна, область, район, місто, село) ___________
__________________________________________________________________
Громадянство _____________________________________________________
Країна та адреса останнього постійного місця проживання __________
__________________________________________________________________
Національність (етнічна належність) ______________________________
Сімейний стан ____________________________________________________
Документи, що посвідчують особу
------------------------------------------------------------------
|  Назва  |   Номер   |    Ким, коли виданий     |
| документа |        |                  |
|-----------+----------------+-----------------------------------|
|-----------+----------------+-----------------------------------|
------------------------------------------------------------------
Неповнолітні діти, які затримані разом з особою
------------------------------------------------------------------
|Прізвище, ім'я (імена)| Ким доводяться | Дата, місце народження|
|----------------------+----------------+------------------------|
|----------------------+----------------+------------------------|
------------------------------------------------------------------
4. Обставини прибуття в Україну
Дата і місце перетинання кордону _________________________________
__________________________________________________________________
На підставі якого документа прибув в Україну _____________________
__________________________________________________________________
Яким чином прибув в Україну (нелегально, на підставі компетентного
дозволу, візи, запрошення, трудового контракту, інше) ____________
__________________________________________________________________
На якій підставі перебуває в Україні (туристська, довгострокова
віза, статус біженця, нелегально, інше) __________________________
__________________________________________________________________
5. Обставини затримання підрозділом Прикордонних військ
Дата, час, місце затримання ______________________________________
__________________________________________________________________
Ким здійснено затримання _________________________________________
__________________________________________________________________
Причина затримання _______________________________________________
__________________________________________________________________
6. Пропонована дата передачі _____________________________________
7. Відмітка про подання клопотання про видворення за межі України
(номер, дата, кому подано) _______________________________________
__________________________________________________________________
 
 Командир з'єднання (частини)
 ____________________  _________________________ _______________
  (в/звання)      (особистий підпис)     (прізвище)
 
 "___" ____________ 199_ р.
 
                           Додаток 2
                          до пункту 2.1.3
 
Військова частина              Начальнику  Р(М)ВВС
   0000                  __________  району,
"___" ________ 199_ р.            __________  області
N ______________               _____________________
  м.________                (с/звання; прізвище)
                       _____________________
 ----------------                 м. ________
 |  місце для |
 | фотокартки |
 ----------------
 
               Подання
   щодо передачі та приймання тих порушників законодавства
   України про державний кордон  і  правовий  статус
   іноземців, у яких відсутні документи, що посвідчують
               особу
 
1. Відомості про особу, яку планується передати
Прізвище _________________________________________________________
Ім'я _____________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________
Стать ____________________________________________________________
Дата народження (число, місяць, рік) _____________________________
Місце народження (країна, область, район, місто, село) ___________
__________________________________________________________________
Громадянство _____________________________________________________
Країна та адреса останнього постійного місця проживання __________
__________________________________________________________________
Національність (етнічна належність) ______________________________
Сімейний стан ____________________________________________________
   Документи, що посвідчують особу, відсутні, установочні дані
подаються зі слів затриманого.
Неповнолітні діти, затримані разом з особою
------------------------------------------------------------------
|Прізвище, ім'я (імена)| Ким доводяться | Дата, місце народження|
|----------------------+----------------+------------------------|
|----------------------+----------------+------------------------|
------------------------------------------------------------------
4. Обставини прибуття в Україну
Дата і місце перетинання кордону _________________________________
На підставі якого документа прибув в Україну _____________________
__________________________________________________________________
Яким чином прибув в Україну (нелегально, на підставі компетентного
дозволу, візи, запрошення, трудового контракту, інше) ____________
__________________________________________________________________
На якій підставі перебуває в Україні (туристська, довгострокова
віза, статус біженця, нелегально, інше) __________________________
__________________________________________________________________
5. Обставини затримання підрозділом Прикордонних військ
Дата, час, місце затримання ______________________________________
Ким здійснено затримання _________________________________________
Причина затримання _______________________________________________
6. Пропонована дата передачі _____________________________________
7. Відмітка про подання клопотання про видворення за межі України
(номер, дата, кому подано) _______________________________________
 
 Командир з'єднання (частини)
 ____________________  _________________________ _______________
  (в/звання)      (особистий підпис)     (прізвище)
 
 "___" ____________ 199_ р.
 
                           Додаток 3
                          до пункту 2.1.4
 
Військова частина            Начальнику управління МВС
   0000                у _______________ області
"___" ________ 199_ р.          _________________________
N ______________             _________________________
  м. _______               (с/звання; прізвище)
                     _________________________
                        м. ________
 
              Клопотання
         про видворення за межі України
 
   Відповідно до положень пункту 42 Правил в'їзду іноземців в
Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її
територію, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
29 грудня 1995 року N 1074, клопочу про видворення за межі України
іноземця (особи без громадянства), який(а) нелегально прибув(ла) в
Україну
 
1. Відомості про особу
Прізвище _________________________________________________________
Ім'я _____________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________
Стать ____________________________________________________________
Дата народження (число, місяць, рік) _____________________________
Місце народження (країна, область, район, місто, село) ___________
__________________________________________________________________
Громадянство _____________________________________________________
Країна та адреса останнього постійного місця проживання __________
__________________________________________________________________
Національність (етнічна належність) ______________________________
Сімейний стан ____________________________________________________
Документи, що посвідчують особу
------------------------------------------------------------------
|  Назва  |   Номер   |    Ким, коли виданий     |
| документа |        |                  |
|-----------+----------------+-----------------------------------|
|-----------+----------------+-----------------------------------|
------------------------------------------------------------------
(При відсутності документів робиться примітка: "Документи, що
посвідчують особу, відсутні, установочні дані подаються зі слів
затриманого".
Неповнолітні діти, затримані разом з особою
------------------------------------------------------------------
|Прізвище, ім'я (імена)| Ким доводяться | Дата, місце народження |
|----------------------+----------------+------------------------|
|----------------------+----------------+------------------------|
------------------------------------------------------------------
4. Обставини нелегального прибуття в Україну (Дата, місце, спосіб
нелегального перетинання державного кордону України) _____________
__________________________________________________________________
5. Обставини затримання підрозділом Прикордонних військ
Дата, час, місце затримання ______________________________________
Ким здійснено затримання _________________________________________
Причина затримання _______________________________________________
6. Коли і якому  територіальному  органу  внутрішніх  справ
передається ______________________________________________________
__________________________________________________________________
 
 Командир з'єднання (частини)
 ____________________  _________________________ _______________
  (в/звання)      (особистий підпис)     (прізвище)
 
 "___" ____________ 199_ р.
 
                           Додаток 4
                          до пункту 2.1.5
 
 -------------------              -------------------
 | Кутовий штамп |              | Кутовий штамп |
 |   частини   |              |  підрозділу  |
 -------------------              |    МВС    |
                        -------------------
 
                Акт
  м. ________              "___" _________ 199_ р.
 
 приймання-передачі органом МВС осіб, затриманих Прикордонними
 військами за порушення законодавства України про державний
 кордон, відносно яких відмовлено в порушенні кримінальної
               справи
 
1. Представник з'єднання (частини) Прикордонних військ, який
передає особу (посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові) ______
__________________________________________________________________
2. Представник територіального органу внутрішніх справ, який
приймає особу (посада, звання, прізвище, ім'я, по батькові) ______
__________________________________________________________________
3. Відомості про особу, яка передається:
Прізвище _________________________________________________________
ім'я _____________________________________________________________
По батькові ______________________________________________________
Стать ____________________________________________________________
Дата народження (число, місяць, рік) _____________________________
Місце народження (країна, область, район, місто, село) ___________
__________________________________________________________________
Громадянство _____________________________________________________
Країна та адреса останнього постійного місця проживання __________
__________________________________________________________________
Національність (етнічна належність) ______________________________
Сімейний стан ____________________________________________________
Документи, що посвідчують особу
------------------------------------------------------------------
|  Назва  |   Номер   |    Ким, коли виданий     |
| документа |        |                  |
|-----------+----------------+-----------------------------------|
|-----------+----------------+-----------------------------------|
------------------------------------------------------------------
Неповнолітні діти, які передаються разом з особою (записуються в
акт приймання-передачі одного з родичів)
------------------------------------------------------------------
|Прізвище, ім'я (імена)| Ким доводяться | Дата, місце народження |
|----------------------+----------------+------------------------|
|----------------------+----------------+------------------------|
------------------------------------------------------------------
4. Обставини прибуття в Україну
Дата і місце перетинання кордону _________________________________
На підставі якого документа прибув в Україну _____________________
__________________________________________________________________
Яким чином  прибув  в  Україну  (нелегально,  на  підставі
компетентного дозволу, візи, запрошення, трудового контракту,
інше) ____________________________________________________________
__________________________________________________________________
На якій підставі перебуває в Україні (туристська, довгострокова
віза, статус біженця, нелегально, інше) __________________________
__________________________________________________________________
5. Обставини затримання підрозділом Прикордонних військ
Дата, час, місце затримання ______________________________________
Ким здійснено затримання _________________________________________
Причина затримання _______________________________________________
__________________________________________________________________
6. З вищезазначеною особою передаються її речі (документи, цінні
речі, засоби платежу з точним їх описом і переліком) _____________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
7. З приводу приймання - передачі особа, яка приймає - передає,
робить такі зауваження (прохання, скарги особи, яка передається,
матеріальні претензії, тілесні пошкодження і т.ін.)_______________
__________________________________________________________________
 
 Підпис представника            Підпис представника
 з'єднання (частини)            територіального органу
 Прикордонних військ            внутрішніх справ
Головна сторінка