Поиск по сайту:Законодавство України - 1995 рік

Головна сторінка

Страница 1

- Про продовження дії ліцензій на експорт (імпорт) окремих видів товарів -

- Про поставку до державного резерву цукру, виробленого спільним підприємством "Укрінтерцукор" -

- Про делегування повноважень державної виконавчої влади головам та очолюваним ними виконавчим комітетам сільських, селищних і міських Рад -

- Про надсилання законопроектів стосовно оподаткування підакцизних товарів -

- Про затвердження типових форм первинного обліку -

- Зміни до Тимчасових методичних вказівок про порядок касового виконання Державного бюджету України за доходами і видатками -

- Про податок на добавлену вартість з платних послуг по підготовці водіїв -

- Про порядок оформлення віз для тимчасового перебування іноземних громадян та осіб без громадянства в Україні з метою туризму -

- Про фінансування витрат за вугільну продукцію, відвантажену об"єднанням "Укрвуглезбут" паливопостачальним організаціям -

- Про затвердження Інструкції про застосування Порядку надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами та про умови і правила здійснення підприємницької діяльності з використання надр та контроль за їх дотриманням -

- Щодо застосування статті 5 Указу Президента України від 16 березня 1995 року N 227 "Про заходи щодо нормалізації платіжної дисципліни в народному господарстві України" до відособлених підрозділів підприємств -

- Про надання державної підтримки органам рибоохорони в Республіці Крим -

- Положення про порядок надання індивідуальних ліцензій на відкриття резидентами рахунків в іноземних банках -

- Про затвердження нової редакції Положення "Про порядок надання резидентам України індивідуальних ліцензій та свідоцтв про реєстрацію на одержання кредитів в іноземній валюті від іноземних кредиторів" -

- Щодо постанови Національного банку України N 329 від 29.12.95 -

- Про затвердження змін та доповнень до Положення про застосування Національним банком України санкцій за порушення банківського законодавства -

- Про Правила в'їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну, їх виїзду з України і транзитного проїзду через її територію -

- Про увільнення Вороніна В.В. з посади завідуючого Відділом контролю Кабінету Міністрів України -

- Про справляння податку на добавлену вартість та акцизного збору -

- Про встановлення тарифів на транспортування природного газу для підприємств, що реалізують газ власного видобутку промисловим споживачам газу -

- Про затвердження Положення про ліцензування персоналу АЕС України -

- Про створення структурних підрозділів у регіональних відділеннях фонду -

- Про затвердження типових форм первинного обліку роботи вантажного автомобіля -

- Про затвердження Положення "Про порядок надання індивідуальних ліцензій на відкриття резидентами рахунків в іноземних банках" -

- Про участь Українського контингенту в операції багатонаціональних Сил з виконання угоди на території Боснії та Герцеговини -

- Про витрати, спрямовані на соціально-трудову та медичну реабілітацію працюючих інвалідів -

- Про виділення коштів для завершення будівництва школи в с. Басані Пологівського району Запорізької області -

- Про затвердження Порядку переоформлення, зберігання та управління акціями, що належать державі у майні комерційних банків -

- Про індексацію Базових нормативів плати за забруднення навколишнього природного середовища -

- Щодо викрадення автомобіля -

- Про затвердження Порядку розгляду документів та умов видачі дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами -

- Щодо відновлення права філій на видачу і одержання міжбанківських позик -

- Щодо Положення про порядок реєстрації окремих видів зовнішньоекономічних договорів -

- Угода про позику між Україною (що діє через Міністерство фінансів України) та Експортно-імпортним Банком Японії щодо надання експортного кредиту в сумі, еквівалентній 50 млн. дол. США від 28 грудня 1995 року -

- Угода про позику між Україною (що діє через Міністерство фінансів України) та Експортно-імпортним Банком Японії щодо надання незв"язаного кредиту в сумі, еквівалентній 150 млн. дол. США від 28 грудня 1995 року -

- Про затвердження Інструкції про порядок розгляду заявок та надання дозволів на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі токсичних промислових відходів, продуктів біотехноло -

- Про заходи по збереженню мисливської фауни України в січні-березні 1996 р. -

- Про затвердження Інструкції про порядок виконання постанов прокурорів, суддів, слідчих, органів дізнання і ухвал судів про привід підозрюваних, обвинувачених, підсудних, свідків і потерпілих -

- Про затвердження Тимчасового положення про організацію підготовки офіцерів у цивільних вищих навчальних закладах України -

- Про затвердження складу колегії Міністерства будівництва та інвестицій Автономної Республіки Крим -

- Про надання інформації щодо бухгалтерського обліку -

- Щодо наказу Міністерства зовнішніх економічних зв"язків і торгівлі України від 28.11.95 р. N 153 -

- Щодо Угоди про виробничу кооперацію між Державним комітетом України по використанню ядерної енергії та Міністерством Російської Федерації по атомній енергії -

- Про Указ Президента України "Про зміни до Указу Президента України від 7 липня 1995 року N 561" -

- Щодо Указу Президента України від 19.11.95 р. N 1163/95 -

- Щодо вивезення за межі України склосітки -

- Щодо митного оформлення імпорту та експорту деяких вантажів -

- Щодо Закону України від 16.11.95 N 432/95-ВР -

- Щодо Угоди про виробничу кооперацію між Державним комітетом України по використанню ядерної енергії та Міністерством Російської Федерації по атомній енергії -

- Щодо Указу Президента України від 02.12.95 р. N 1120/95 -

- Щодо залучення до Державного бюджету залишків коштів позабюджетних фондів -

- Про звільнення натуральної оплати праці працівників сільськогосподарських підприємств від оподаткування прибутковим податком -

- Про оголошення 2 січня 1996 року неробочим днем -

- Про Тимчасові методичні вказівки щодо впровадження контролю за розподілом загальнодержавних податків, зборів та обов'язкових платежів -

- Про виділення коштів для організації виробництва марок акцизного збору -

- Про внесення змін і доповнень до постанови Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1995 р. N 725 -

- Про затвердження Єдиного тарифу на послуги, пов'язані з придбанням, зберіганням, обліком, перевезенням вогнепальної зброї, боєприпасів до неї, вибухових матеріалів, а також щодо предметів, на які поширюється дозвільна система -

- Про додаткові заходи щодо виконання Угоди про спільне фінансування науково-дослідних проектів Міжнародного наукового фонду -

- Про зміни ставок ввізного мита на окремі види товарів, які не виробляються або виробляються в недостатній кількості в Україні -

- Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про захист прав споживачів" -

- Про затвердження Порядку управління акціями, паями, частками господарських товариств, які перебувають у загальнодержавній власності -

- Про затвердження Порядку вилучення, утилізації та знищення непридатних для використання сільськогосподарської сировини і харчових продуктів -

- Про факти порушення посадовими особами Головного управління геодезії, картографії та кадастру при Кабінеті Міністрів України вимог Закону України "Про державну таємницю" -

- Про організацію виконання Монреальського протоколу по речовинах, що руйнують озоновий шар -

- Про розподіл відрахувань на соціальне страхування у 1996 році -

- Про термін подання до Кабінету Міністрів України проектів законодавчих та інших нормативних актів -

- Про присвоєння почесних звань України учасникам будівництва першої черги Дніпропетровського метрополітену -

- Про нагородження Почесною відзнакою Президента України -

- Про нагородження відзнакою Президента України "Орден князя Ярослава Мудрого" -

- Президент України Розпорядження -

- Про митне оформлення продукції, отриманої орендним підприємством "Енергомашспецсталь" -

- Про встановлення надбавок до посадових окладів державних експертів з питань таємниць -

- Про проект Комплексної програми розвитку електронної промисловості України до 2005 року -

- Про зміни у складі Робочої групи з розробки Комплексної державної програми енергозбереження України -

- Про затвердження складу Організаційного комітету з підготовки та проведення заходів у зв"язку з 10-річчям Чорнобильської катастрофи -

- Про хід виконання Державної програми розвитку національного книговидання і преси на період до 2000 року -

- Про визнання такими, що втратили чинність, рішень Уряду України -

- Про увільнення Т. Кисільової з посади заступника Голови Державного комітету України по стандартизації, метрології та сертифікації -

- Про Всеукраїнську нараду з проблем розвитку науки -

- Про присвоєння почесного звання "Заслужений працівник сільського господарства України" працівникам держплемзаводу "Бортничі", Київська область -

- Про присвоєння В. Кирненку почесного звання "Заслужений юрист України" -

- Про Положення про Міністерство зовнішніх економічних зв"язків і торгівлі України -

- Про Положення про Постійного представника Президента України у Верховній Раді України -

- Про членів колегії Міністерства транспорту України -

- Питання Міністерства транспорту України -

- Тимчасові методичні вказівки щодо впровадження контролю за розподілом загальнодержавних податків, зборів та обов'язкових платежів -

- Про присвоєння почесного звання "Заслужений працівник промисловості України" -

- Про призначення суддів -

- Про затвердження Прейскуранту оптових регульованих цін на кокс кам'яновугільний, крім ливарного -

- Про відкриття єдиного казначейського рахунку по виконанню Державного бюджету України -

- Про призначення Сороки В.Ф. директором Української державної кредитно-інвестиційної компанії -

- Про виділення коштів на будівництво водогону з Каховського магістрального каналу для водопостачання м. Бердянська -

- Питання Комітету у справах неповнолітніх Кабінету Міністрів України -

- Про створення Інституту змісту і методів навчання в м.Києві -

- Про подання на ратифікацію Верховній Раді України Угоди про взаємне визнання пільг і гарантій для учасників та інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав, сімей загиблих військовослужбовців -

- Про орієнтовний план проведення засідань Кабінету Міністрів України та його Президії на I квартал 1996 року -

- Про звільнення від сплати земельного податку закладів культури -

- Стосовно права зменшення балансового прибутку на суму збитків -

- Щодо оформлення транспортних засобів -

- Щодо повного використання бюджетних коштів на першочергові потреби -

- Щодо реєстрації окремих видів зовнішньоекономічних договорів (контрактів) -

- Про організацію роботи з електронною кореспонденцією у системі електронної пошти Національного банку України -

- Тимчасові методичні вказівки щодо впровадження контролю за розподілом загальнодержавних податків, зборів та обов'язкових платежів -

- Про реалізацію ЕККА -

- Щодо складу витрат, що виключаються з доходів громадян - суб'єктів підприємницької діяльності -

- Протокол між Міністерством оборони України і Міністерством оборони Республіки Молдова про організацію військових перевезень в інтересах Міністерства оборони України і Міністерства оборони Республіки Молдова та розрахунки за них -

- Угода між державним концерном "Азерхімія" Азербайджанської Республіки та Міністерством промисловості України про спеціалізацію та виробничу кооперацію -

- Про затвердження Порядку консервації та розконсервації об'єктів будівництв -

- Вимоги до звітів про експертну оцінку державного майна -

- Про виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 14 грудня 1995 року N 1002 -

- Про повернення платежів з бюджету -

- Про типову інструкцію Представника -

- Про сплату акцизного збору з товарних залишків алкогольних та тютюнових виробів -

- Про використання залишків коштів на поточних рахунках міністерств, відомств, підприємств, бюджетних організацій і установ в 1995 році -

- Про митне оформлення продукції, ввезеної Ясенівським орендним заводом "Протон" -

- Про заходи щодо забезпечення контролю за зовнішньоекономічною діяльністю та валютного контролю -

- Щодо Указу Президента України від 09.12.95 N 1140/95 -

- Про присвоєння почесних звань України артистам Державного заслуженого академічного народного хору імені Г.Г. Верьовки -

- Про накази Держмиткому України, що втратили чинність -

- Про призначення В. Євтуха Міністром України у справах національностей та міграції -

- Про призначення А. Врублевського заступником Міністра економіки України -

- Доповнення до листа НБУ N 324 від 08.12.95 -

- Про утворення Міністерства України у справах національностей та міграції -

- Про введення додаткової звітності -

- Про порядок виплати допомоги на поховання -

- Про застосування статті 26 Закону України "Про об'єднання громадян" -

- Про проект Національної програми розвитку гірничо-металургійного комплексу України -

- Про внесення змін і доповнень до Інструкції "Про порядок обчислення і сплати податку на добавлену вартість" -

- Про річний звіт установ банків -

- Щодо нових правових актів стосовно марок акцизного збору на алкогольні напої та тютюнові вироби -

- Про скликання Верховної Ради України -

- Про розрахунок економічних нормативів -

- Інструкція щодо умов і правил здійснення підприємницької діяльності по збиранню, заготівлі, переробці, купівлі та продажу брухту і відходів кольорових та чорних металів і контролю за їх дотриманням -

- Про уповноваження Надзвичайного і Повноважного Посла України в Японії М. Дашкевича на підписання угод про позики між Україною та Експортно-імпортним банком Японії -

- Про затвердження Інструкції "Про порядок зносин органів прокуратури України з компетентними установами іноземних держав" -


Головна сторінка