Поиск по сайту:Законодавство України - 1997 рік

Головна сторінка

Страница 10

- Про внесення змін та доповнень до структури і штатного розпису апарату Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим -

- Про застосування фінансових санкцій -

- Перелік організацій з проектування підсилення та відбудови конструкцій та основ будівель і споруд -

- Про затвердження Порядку перерахування у 1997 році до місцевих бюджетів коштів, одержаних від приватизації об"єктів приватизації комунальної власності -

- Про стан реформування та створення умов економічного зростання в агропромисловому комплексі України -

- Про шефську допомогу Військово-Морським Силам України -

- Перелік спеціалізованих організацій, що мають право на обстеження та паспортизацію існуючих будівель, споруд та інженерних мереж -

- Щодо листа Міністерства фінансів України від 26.11.97 р. N 06-10/154 -

- Щодо застосування ставок ввізного мита -

- Статут Центру державного земельного кадастру при Державному комітеті України по земельних ресурсах -

- Про проведення операцій за рахунками фізичних осіб -

- Угода між Міністерством промислової політики України і Міністерством промисловості Республіки Білорусь про взаємні кооперовані поставки продукції виробничо-технічного призначення -

- Положення про безпечну та надійну експлуатацію виробничих будівель і споруд -

- Положення про головну організацію з координації дій, підготовки нормативних документів і з питань обстежень та паспортизації будівель і споруд з метою забезпечення їх надійності й безпечної експлуатації -

- Щодо відкриття рахунків у національній та іноземній валюті -

- Угода між Україною та Республікою Польща у справі створення спільної військової частини для участі в міжнародних миротворчих і гуманітарних операціях під егідою міжнародних організацій -

- Угода щодо організації міжнародної діяльності складових частин Міжнародного руху Червоного Хреста та Червоного Півмісяця -

- Про постачання електроенергії, виробленої Краматорською ТЕЦ -

- Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом -

- Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом -

- Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом -

- Про виділення коштів Центральній виборчій комісії -

- Щодо вилучення з режиму вільної торгівлі між Україною та Російською Федерацією цукру білого -

- Щодо реструктуризації податкової заборгованості -

- Про внесення змін до ставок ввізного мита -

- Про затвердження Інструкції про грошові винагороди за відкриття нових родовищ корисних копалин, що мають промислове значення -

- Про затвердження Порядку проведення державної реєстрації відомчих нормативних актів та включення їх до Єдиного державного реєстру нормативних актів у Міністерстві юстиції України -

- Питання Академії муніципального управління -

- Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом -

- Щодо операцій з надання кредитів комерційними банками резидентам України в іноземній валюті -

- Резолюція 52/27 "Угода про взаємостосунки між Організацією Об"єднаних Націй та Міжнародним органом з морського дна" -

- Щодо продовження строку перебування під митним контролем, на протязі якого не нараховуються митні збори за перебування під митним контролем товарів, що підлягають сертифікації -

- Щодо доповнень до термінового звіту за ф.N 1-П -

- Щодо спільного наказу N 42/505 від 15.10.97 р. -

- Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом -

- Про організацію вітчизняного виробництва сірників -

- Про утворення багатомандатного загальнодержавного виборчого округу -

- Про забезпечення діяльності Центральної виборчої комісії -

- Про дозвіл ДАК "Хліб України" на виділення з державних ресурсів пшениці та жита, закуплених за державним замовленням у 1997 році за рахунок бюджетної позички -

- Про митне оформлення меляси -

- Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням громадянки Дзюби Галини Павлівни щодо офіційного тлумачення частини другої статті 55 Конституції України та статті 248-2 Цивільного процесуального кодексу України (справа громадян -

- Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом -

- Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом -

- Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом -

- Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом -

- Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за нерегульованим тарифом -

- Про присвоєння рангів державним службовцям -

- Про присвоєння рангів державним службовцям -

- Про присвоєння рангів державним службовцям -

- Про затвердження Стасюка В.Л. членом колегії Міністерства культури і мистецтв -

- Про затвердження Слободяна П.М. членом колегії Державного комітету по туризму -

- Про затвердження Положення про порядок проведення додаткового пільгового продажу акцій відкритих акціонерних товариств на умовах, визначених пунктом 5.6.2 частини II Державної програми приватизації на 1997 рік -

- Про затвердження форм державної статистичної звітності N 2-приватизація, додатків до неї та Інструкції щодо їх заповнення -

- Щодо пакування грошових білетів -

- Щодо втрати чинності листа НБУ від 04.06.97 р. N 25-021/832 -

- Щодо строків заміни державних цінних паперів, заблокованих у Національному банку України -

- Про випуск в обіг пам"ятної монети "Перша річниця Конституції України" -

- Про заходи щодо захисту майнових інтересів держави -

- Про зразки особистих митних забезпечень інспекторів Центральної спеціалізованої митниці -

- Щодо вилучення помилково внесених пільг з Довідника пільг на 01.09.97 р. -

- Щодо правомірності сплати ПДВ при реалізації нафтопродуктів Міністерству оборони України для Головного квартирно-експлуатаційного управління -

- Щодо переходу на новий План рахунків та форми звітності згідно з Програмою дій комерційних банків з питань реформування бухгалтерського обліку та звітності на II півріччя 1997 року -

- Про затвердження Методичних вказівок по порядку переходу на нові картки особових рахунків платників по веденню обліку податку на додану вартість та по організації контролю за своєчасним відшкодуванням податку на додану вартість -

- Про порядок видачі територіальними та місцевими органами державного пожежного нагляду м. Києва підприємствам, установам, організаціям, орендарям та підприємцям дозволу на початок експлуатації -

- Про деякі питання практики застосування окремих норм чинного законодавства у вирішенні спорів -

- Щодо постанови Правління Національного банку України N 386 від 11.11.97 р. -

- Про оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами -

- Про облікову ставку Національного банку України -

- Про сплату авансових внесків -

- Щодо звільнення від оподаткування -

- Щодо податку на додану вартість при здійсненні поставок авіаційного пального -

- Про внесення доповнення до переліку санаторно-курортних закладів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 серпня 1997 р. N 835 -

- Про перелік підприємств, установ, організацій, що передаються до сфери управління Державного комітету зв"язку України -

- Про закріплення у державній власності пакету акцій ДАЕК "Дніпроенерго" -

- Про закріплення у державній власності пакету акцій ДАЕК "Донбасенерго" -

- Про закріплення у державній власності пакету акцій ДАЕК "Центренерго" -

- Про закріплення у державній власності пакету акцій ДАЕК "Західенерго" -

- Про закріплення у державній власності пакету акцій ВАТ "Одесакабель" -

- Про закріплення у державній власності пакету акцій ВАТ "Баглійкокс" -

- Про створення міжвідомчої робочої групи з координації та контролю за ходом підготовки і реалізації проекту "Створення української енергозберігаючої сервісної компанії (УкрЕско)", що підтримується Європейським банком реконструкції та розвитку -

- Про передачу до сфери управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим державних підприємств і організацій, розташованих на її території -

- Про передачу до сфери управління Міносвіти майна виробничого об"єднання "Київський радіозавод" -

- Про закріплення у державній власності пакету акцій ДАЕК "Київенерго" -

- Про тариф на імпортовану електричну енергію -

- Про тариф на імпортовану електричну енергію -

- Про виділення коштів для продовження ліквідації наслідків стихійного лиха у м. Чернівцях -

- Про подання на ратифікацію Верховною Радою України Рішення про пайові внески держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав на фінансування капітального ремонту і реставрацію Меморіального комплексу "Брестська фортеця - герой" -

- Про організацію та проведення всеукраїнської науково-практичної конференції "Охорона материнства і дитинства в Україні. Проблеми і перспективи" -

- Про внесення змін до Порядку реалізації або знищення конфіскованих алкогольних напоїв та тютюнових виробів -

- Про порядок розподілу боргів підприємств на поточні та прострочені за станом на 1 травня 1997 року -

- Про внесення зміни до Положення про Державну комісію єдиного часу і еталонних частот -

- Про затвердження Гірничої хартії держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав -

- Про затвердження нового складу спостережної ради Українського національного фонду "Взаєморозуміння і примирення" -

- Про затвердження Порядку оформлення векселями сплати податків з продукції, що поставляється за виробничою кооперацією, та їх погашення -

- Про Міжвідомчу координаційну раду з підготовки другого проекту розвитку підприємств -

- Про затвердження Порядку і норм фінансування відвідування військових поховань та військових пам'ятників організованими групами ветеранів війни з використанням бюджетних коштів -

- Про затвердження Порядку одержання судами, органами юстиції та правоохоронними органами коштів на матеріально-технічне забезпечення з бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів -

- Про План рахунків бухгалтерського обліку банків України та доповнення N 7 до Тимчасових вказівок щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України -

- Зміни та доповнення N 7 до Тимчасових вказівок щодо застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25.09.95 р. N 240, реєстр. N 305 від 06.10.95 р. -

- Про тариф на електричну енергію для ДАЕК "Київенерго" -

- Про присвоєння почесного звання "Заслужений діяч науки і техніки України" -

- Про призначення С. Ярошенка заступником голови Сумської обласної державної адміністрації -

- Про звільнення О. Царенка з посади заступника голови Сумської обласної державної адміністрації -

- Про призначення Я. Мазура головою Острозької районної державної адміністрації Рівненської області -

- Про звільнення В. Кіряша з посади заступника голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації -

- Про призначення З. Литвина головою Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області -

- Про призначення М. Позіховського головою Корецької районної державної адміністрації Рівненської області -

- Про призначення О. Демидова головою Криворізької районної державної адміністрації Дніпропетровської області -

- Про звільнення З. Попадюка з посади голови Старосамбірської районної державної адміністрації Львівської області -

- Про уповноваження О. Кузьмука на підписання Угоди між Україною і Республікою Польща у справі утворення спільної військової частини для участі в міжнародних миротворчих і гуманітарних операціях під егідою міжнародних організацій -

- Про заходи щодо розвитку державної статистики -

- Про нагородження відзнакою Президента України "Орден Богдана Хмельницького" -

- Про звільнення Ю. Фарятьєва з посади судді Жовтневого районного суду міста Луганська -

- Про нагородження відзнаками Президента України військовослужбовців Збройних Сил України -

- Про нагородження відзнаками Президента України військовослужбовців Збройних Сил України -

- Про присвоєння В. Єльченку дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посла України -

- Про нагородження олімпійських чемпіонів відзнаками Президента України -

- Про присвоєння М. Азарову почесного звання "Заслужений економіст України" -

- Про присвоєння почесних звань України військовослужбовцям і службовцям Збройних Сил України -

- Про присвоєння почесного звання "Заслужений артист України" -

- Про присвоєння почесних звань України -

- Про внесення змін до Закону України "Про зайнятість населення" -

- Про ратифікацію Договору між Україною і Грузією про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання -

- Про видачу дозволу на здійснення депозитарної діяльності зберігача -

- Щодо затвердження форми довідки нового зразка з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України з реквізитами ЗКГНГ та КВЕД -

- Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення -

- Про ратифікацію Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Казахстан про принципи співробітництва в нафтогазових галузях -

- Щодо роз"яснення деяких питань сплати податку на прибуток -

- Щодо обчислення оподатковуваного обороту -

- Щодо об"єктів оподаткування -

- Про внесення змін до бюджетної класифікації -

- Про затвердження списків і введення в дію гігієнічних регламентів (ГДК та ОБРВ) у повітрі робочої зони, атмосферному повітрі населених місць та (ОДР) у воді водоймищ -

- Про ратифікацію Договору між Україною та Азербайджанською Республікою про передачу осіб, засуджених до позбавлення волі, для подальшого відбування покарання -

- Щодо рішень Національного банку України -

- Щодо знищення розрахункових чекових книжок Держбанку СРСР -


Головна сторінка