Поиск по сайту:Законодавство України - 1998 рік

Головна сторінка

Страница 7

- Кабінет Міністрів України Розпорядження -

- Про дозвіл Держмитслужбі здійснити митне оформлення геодезичної супутникової системи глобального позиціювання GPS-24 -

- Про затвердження поданого Мінекономіки техніко-економічного розрахунку реконструкції та реставрації будівлі Львівського державного академічного, українського драматичного театру імені М. Заньковецької -

- Про дозвіл Мінфіну на проведення взаємозаліків заборгованості за виконані роботи та надані послуги поточного року з платежів до державного бюджету між підприємствами, організаціями та дитячим санаторно-оздоровчим центром "Маяк" -

- Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 28 квітня 1998 р. N 583 "Про передачу державних підприємств до сфери управління Київської міської державної адміністрації" -

- Щодо роз"яснення до форми N 618 "Звіт про залишки за валютними рахунками в офшорних зонах і країнах, засобом платежу яких є неконвертована валюта" -

- Кабінет Міністрів України Постанова -

- Про підвищення розміру цільової грошової допомоги непрацездатним громадянам з мінімальними доходами -

- Про поставку природного газу електростанціям Міністерства енергетики -

- До листа Держмитслужби від 17.07.97 N 11/6-6723 -

- Про внесення змін до Типової форми контракту з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності -

- Про передачу радгоспів Нижньогірського району із сфери управління Укрсадвинпрому до сфери управління Ради міністрів Автономної Республіки Крим -

- Про заходи щодо ліквідації критичної екологічної ситуації, що створилася на державному підприємстві "Захід" (м. Київ) -

- Про приватизацію земельних ділянок садівничого товариства "Дніпро-2" Харківського району -

- Про приватизацію земельних ділянок садівничого товариства "Лілея Міжозерна" Харківського району -

- Про внесення змін до Положення про порядок визначення та застосування способів приватизації щодо об"єктів малої приватизації, затвердженого наказом ФДМУ від 30.07.98 N 1511 -

- Про плату за понадлімітне використання водних ресурсів -

- Про затвердження на 1998 рік додаткового ліміту лісосічного фонду Черкаської облдержадміністрації -

- Про затвердження Правил розповсюдження періодичних друкованих видань -

- Про внесення змін до Правил обов"язкової сертифікації алкогольних напоїв, затверджених наказом Держстандарту України від 13.09.96 N 379, та Порядку проведення атестації виробництва спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв і тютюно... -

- Про зміни у розпорядженні Кабінету Міністрів України N 618 від 28 жовтня 1997 року -

- Про розміщення НКРЕ -

- Щодо забезпечення платежів за векселями, виданими Волинською, Львівською і Тернопільською облдержадміністраціями в рахунок заборгованості бюджетних установ за спожиту електроенергію -

- Договір між Україною та Китайською Народною Республікою про екстрадицію -

- Про затвердження форми державної статистичної звітності N 94-РВК "Звіт про чисельність пенсіонерів і суми призначених місячних пенсій" та Інструкції щодо її заповнення -

- Резолюція 53/144 Генеральної Асамблеї ООН -

- Резолюція 53/152, ухвалена Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй "Геном людини і права людини" -

- Про надання гарантії Кабінету Міністрів України щодо забезпечення зобов"язань Державного експортно-імпортного банку за довгостроковим кредитом Франції, який залучається на покриття зобов"язань відкритого акціонерного товариства "Крюківський вагонобуд... -

- Про спеціальний режим інвестиційної діяльності у Закарпатській області -

- Про території та об"єкти природно-заповідного фонду загальнодержавного значення -

- Про нагородження відзнакою Президента України - орденом "За заслуги" -

- Про затвердження Положення про Державний комітет України по матеріальних резервах -

- Декларація про право та обов"язок окремих осіб, груп і органів суспільства заохочувати та захищати загальновизнані права людини та основні свободи -

- Про внесення змін до ставок ввізного мита на окремі види товарів та до деяких постанов Кабінету Міністрів України -

- Паспорт спеціальності 05.02.01 - матеріалознавство -

- Про проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення" -

- Про додаткове виділення коштів на закупівлю обладнання для виробництва сірників -

- Про порядок обкладення ПДВ операцій з продажу товарів (робіт, послуг), розрахунки за які забезпечуються векселями -

- Сільські пожежні команди [щодо відрахування в розмірі трьох відсотків коштів від вартості нового будівництва на фінансування та матеріально-технічне забезпечення сільських пожежних команд] -

- Проблемні питання з ПДВ -

- Проблемні питання з ПДВ -

- Проблемні питання з ПДВ -

- Проблемні питання з ПДВ -

- Проблемні питання щодо ПДВ за одноразовим перерахунком на 01.10.98 -

- Щодо оподаткування продукції морського промислу -

- Про доведення додаткової інформації -

- Про утворення спеціальної Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України по вивченню обставин, пов"язаних із затриманням народного депутата України Лазаренка П.І. в Швейцарській Конфедерації -

- Згідно з п. 1 ст. 330 ЦПК України президія обласного суду розглядає в порядку нагляду цивільні справи, зокрема за протестами голови цього суду або його заступників, а не суддів, які виконують обов"язки цих посадових осіб -

- Якщо особою пропущено без поважних причин строк оскарження судового рішення в касаційному порядку, суд першої інстанції, в який подається скарга, залишає останню відповідно до ст. 85 ЦПК України без розгляду, а не відмовляє в її прийнятті -

- Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) актів Президента України стосовно прив... -

- Про затвердження індикативних цін на карбамід та аміак, що експортується з України -

- Про митне оформлення вантажів, що імпортуються на виконання Угоди між Урядом України та Урядом Швейцарської конфедерації про надання безповоротної фінансової допомоги -

- Про вилучення з Переліку наукових видань, в яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт -

- Про митне оформлення вантажів, що імпортуються на виконання Угоди між Урядом України та Урядом Швейцарської конфедерації про надання безповоротної фінансової допомоги -

- Про запровадження державного регулювання цін на окремі види продукції підприємств-монополістів гірничо-металургійного комплексу -

- Модельний закон про охорону атмосферного повітря -

- Модельний закон про боротьбу з тероризмом -

- Модельний закон про енергозбереження -

- Модельний закон про державний захист суддів, посадових осіб правоохоронних та контролюючих органів -

- Про реєстрацію акцій, придбаних на фондовій біржі за грошові кошти -

- Про гербовий збір -

- Щодо постанови Кабінету Міністрів України від 21.11.98 N 1839 -

- Про індикативні ціни -

- Щодо закриття рахунків аналітичного обліку -

- Щодо цін на деякі товари та послуги -

- Про використання бланків податкових накладних -

- Про нагородження відзнакою Президента України "Орден князя Ярослава Мудрого" -

- Про відзначення нагородами України активістів Всеукраїнського товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка -

- Про затвердження Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення -

- Про затвердження Правил промислового рибальства в басейні Чорного моря -

- Щодо постанови Правління НБУ від 04.12.98 р. N 513 -

- Про підведення результатів конкурсу фірм-учасників на закупівлю санітарних автомобілів -

- Про розподіл лімітів на квоти спеціального використання водних живих ресурсів Азово-Чорноморського басейну та внутрішніх водойм у 1999 році -

- Про зняття з продажу на фондових біржах пакетів акцій ВАТ -

- Про призупинення надання платних послуг -

- Про внесення змін до наказу від 28.09.98 N 287 "Про проведення клініко-епідеміологічного вивчення вакцини TRIMOVAX виробництва фірми Pasteur Merieux Connaught (Франція)" -

- Про внесення змін і доповнень до Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання, здачі, реалізації та звітності про обсяги вилову водних живих ресурсів -

- Про проект Закону України про внесення змін та доповнень до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" -

- Про проект Закону України про внесення змін до Закону України "Про банкрутство" -

- Про заборону продажу колекції образотворчого мистецтва АТ "Градобанк" -

- Резолюція 53/101, що прийнята Генеральною Асамблеєю ООН "Принципи та установки для ведення міжнародних переговорів" -

- Про нагородження Остролуцької Л. М. Почесною грамотою Кабінету Міністрів України -

- Модельний закон про додаткові гарантії соціального захисту дітей-сиріт і дітей, які залишились без опіки батьків -

- Модельний закон про загальні принципи організації місцевих фінансів -

- Модельний бібліотечний кодекс для держав-учасниць СНД (частина друга) -

- Модельний закон про протидію легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом -

- Про доставлення вантажів до митниць призначення -

- Про заходи щодо прискорення створення Національного депозитарію України -

- Про рекламну діяльність у м. Севастополі -

- Про перелік посад, на які працівники призначаються та з яких звільняються Генеральним прокурором України -

- Щодо продажу пакетів акцій ВАТ -

- Про встановлення переліку платних послуг, що надаються пасажирам на вокзалах та в поїздах Південно-Західної залізниці -

- Про затвердження Порядку ведення державного обліку документів Національного архівного фонду України -

- Про затвердження бланків квитанційних книжок форм N 1, N 5, N 47, N П-2, вимог щодо виготовлення та Інструкції про порядок обліку та застосування квитанційних книжок у філіалах підприємства поштового зв"язку та їхніх структурних підрозділах -

- Про внесення доповнень до наказу МОЗ України від 14.09.98 N 273 "Про надання статусу клінічних закладів лікувально-профілактичним закладам охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, Дніпропетровської, Одеської, Вінницької, Харківської, Київської, Д... -

- Про затвердження рішення Ліцензійної комісії МОЗ України -

- Про затвердження Переліку назв циклів спеціалізації та вдосконалення лікарів і провізорів у вищих медичних (фармацевтичному) закладах (факультетах) післядипломної освіти -

- Про заходи Міністерства охорони здоров"я України на виконання Указу Президента України від 01.09.98 р. N 963/98 "Про затвердження Цільової комплексної програми "Фізичне виховання - здоров"я нації" -

- Про затвердження Правил видачі свідоцтв авіаційному персоналу в Україні -

- Про видачу дозволу на здійснення діяльності щодо ведення реєстрів власників іменних цінних паперів -

- Про затвердження Тимчасового положення про управління охорони здоров"я обласної державної адміністрації -

- Угода між Кабінетом Міністрів України та Виконавчою Владою Грузії про співробітництво у галузі попередження промислових аварій, катастроф, стихійних лих та ліквідації їхніх наслідків -

- Про податок на додану вартість -

- Про податок на додану вартість -

- Про витрати орендаря -

- Щодо річної звітності за 1998 рік -

- Про затвердження переліку товарів (продукції, робіт, послуг), за якими звернення про обгрунтованість перевищення термінів розрахунків залишаються без розгляду -

- Протокол щодо виправлення тексту Угоди про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних та інших відходів, що ухвалена 12 квітня 1996 року в місті Москва -

- Щодо оподаткування податком на додану вартість послуг з проведення аналізу якості лікарських засобів -

- Про заходи щодо реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України -

- Про реалізацію МВС Республіки Узбекистан обмундирування старих зразків -

- Про передачу Львівській облдержадміністрації спортивних засобів, затриманих Рава-Руською та Волинською митницями й конфіскованих в установленому порядку -

- Про залучення інвестора до реконструкції нежилого будинку N 32 літ. "В" на вул. Гоголівській -

- Щодо порядку оформлення податкових накладних -

- Про перехід до ринкових принципів формування тарифів на електричну енергію, що відпускається державними акціонерними енергопостачальними компаніями (ДАЕК) -

- Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 31 липня 1998 р. N 1195 -

- Про переоформлення дозволів на здійснення діяльності щодо ведення реєстру власників іменних цінних паперів -

- Про присвоєння рангу державного службовця М. Білоблоцькому -

- Про присвоєння В. Цигаку почесного звання "Заслужений працівник культури України" -

- Про витрати орендаря -

- Щодо митного оформлення вантажів, які надходять на адресу відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" -

- Про податок на додану вартість -

- Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 N 79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" Полтавською обласною державною адміністрацією -

- Про необхідність усунення порушень вимог Указу Президента України від 03.02.98 N 79/98 "Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємницької діяльності" Міністерством фінансів України -

- Про затвердження Методичних рекомендацій щодо калькулювання собівартості послуг реєстраторів -

- Про кошторис витрат та тариф ДП НЕК "Укренерго" -

- Щодо плати за перевищення договірної величини потужності -

- Щодо сплати податку на додану вартість з операцій, пов"язаних з передачею підприємством системи Міністерства оборони України в рахунок погашення боргу речового майна застарілих зразків та знятого з забезпечення, термін зберігання якого перевищує вста... -

- Щодо включення до валових витрат II півріччя 1997 року від"ємного значення об"єкта оподаткування по податку на прибуток -

- Про проведення взаємозаліку заборгованості підприємств і організацій агропромислового комплексу перед СП "Укрінтерцукор" -

- Щодо постанови Кабінету Міністрів України -

- Про виділення коштів для закупівлі санітарних автомобілів, лікувально-профілактичних, діагностичних препаратів та обладнання для Закарпатської області -

- Про призначення В. Мельника головою Заставнівської районної державної адміністрації Чернівецької області -

- Про передачу автомобіля "Мерседес-Бенц" 1997 року випуску та напівпричепа-рефрижератора "CARRIER" 1996 року випуску, затриманих Чернігівською митницею та конфіскованих за рішенням суду, Національній гвардії -

- Про звільнення В. Яковенка з посади голови Цюрупинської районної державної адміністрації Херсонської області -


Головна сторінка