Поиск по сайту:Законодавство України - 2004 рік

Головна сторінка

Страница 37

- Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення зміни до статті 37 Закону України "Про державну службу" (щодо інвалідів I та II групи) -

- Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість -

- Про проведення у Верховній Раді України парламентських слухань з питання "Про законодавче забезпечення розвитку бурякоцукрового комплексу в Україні та заходи щодо його покращання" -

- Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття за основу проекту Постанови Верховної Ради України про затвердження Завдань Національної програми інформатизації на 2003-2005 роки -

- Про внесення змін до складу територіальних виборчих комісій, затвердженого постановою Центральної виборчої комісії від 11 серпня 2004 року N 375 "Про утворення територіальних виборчих комісій з виборів Президента України" -

- Про затвердження змін до єдиних кошторисів видатків територіальних виборчих комісій територіальних виборчих округів N 5, 19, 27, 42, 45, 67, 76, 102, 159, 160, 197, 212, 219, 221 на підготовку та проведення виборів Президента України 31 жовтня 2004 року -

- Про реєстрацію офіційних спостерігачів на виборах Президента України 31 жовтня 2004 року від Організації з питань безпеки та співробітництва в Європі, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Парламентської Асамблеї Ради Європи, Європейського Парламенту, Націон... -

- Міністерство юстиції України Наказ -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про переоформлення ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу копії ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про створення державних спеціалізованих лісогосподарських агропромислових підприємств у Рівненській області -

- Про Порядок надання погодження на видачу ліцензії на окремі види м'яса та м'ясопродуктів, експорт яких підлягає ліцензуванню у 2004 році -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу копії ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про затвердження положень про деякі управління Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України -

- Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України -

- Про призупинення дії спеціальної санкції, застосованої до КСК "Київ" (м. Київ) -

- Про призупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ТОВ НВП "Лацерта" (Харківська область) -

- Про призупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ЗАТ "Коломийська швейна фабрика" (Івано-Франківської обл.) -

- Про призупинення дії спеціальної санкції, застосованої до ТОВ "Мелітопольський завод підшипників сковзання" (Запорізька область) -

- Про внесення змін до наказу Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 08.10.2004 р. N 50/361 -

- Про формування заявок на виготовлення бланків товарно-транспортних накладни -

- Про затвердження Положення про Державну хлібну інспекцію Автономної Республіки Крим, обласну державну хлібну інспекцію -

- Щодо впорядкування використання автомобілів на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України -

- Щодо удосконалення організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Держбуду України -

- Про виконання рішення колегії Держбуду N 125 від 24 вересня 2004 р. -

- Про видачу ліцензій на провадження господарської діяльності з оптової торгівлі насінням -

- Про внесення змін до "Інструкції про організацію та проведення комплексних контрольних заходів фінансово-господарської діяльності на підприємствах, в установах і організаціях, ще належать до сфери управління Держбуду України", затвердженої наказом Де... -

- Про впровадження Порядку планування використання маршрутів ОПР вихідного дня та маршрутів ОПР, що використовуються за дозволом органів ОПР -

- Про затвердження Інструкції про порядок та умови застосування органами державного пожежного нагляду запобіжних заходів -

- Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України до іноземних суб'єктів господарської діяльності -

- Про затвердження змін до нормативних документів у зв'язку із введенням в дію ДБН В.1.1-7-2002 "Пожежна безпека об'єктів будівництва" і порядок введення їх в дію -

- Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Цивільного кодексу України (щодо права на інформацію) -

- Про проведення парламентських слухань "Стан та проблеми правового і соціального статусу сучасної української трудової міграції" -

- Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін та доповнень до статті 21 Закону України "Про охорону дитинства" -

- Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення змін до Закону України "Про охорону дитинства" (щодо усиновлення дітей) -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про визнання наказу таким, що втратив чинність -

- Про внесення змін до наказу від 10.08.04 N 696 про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу копій ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про видачу копій ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про внесення змін та доповнень до Інструкції з діловодства в органах державної виконавчої служби -

- Про доповнення до Переліків об'єктів груп В, Г (крім АПКУ) та об'єктів агропромислового комплексу -

- Про затвердження Плану скоординованих дій щодо перегляду ДСТУ 3575-97 "Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення" -

- Про результати перевірки виконання умов договорів купівлі-продажу -

- Про розподіл електрокардіостимуляторів, закуплених у централізованому порядку у 2004 році -

- Про незадовільне забезпечення побутовим паливом вуглеодержувачів шахт, що ліквідуються -

- Про ліквідацію державного підприємства "Газсільбуд" -

- Про ліквідацію державного Львівського будівельно-монтажного управління "Газмашбуд" -

- Про затвердження Положення про порядок проведення експертизи наукових проектів, що беруть участь у спільному конкурсі НАН України та Російського гуманітарного наукового фонду -

- Про затвердження ДСТУ "Захист від пожежі. Матеріали будівельні. Метод випробувань на поширення полум'я по вертикальних поверхнях у горизонтальному напрямку" і порядок введення його в дію -

- Про особливості впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу -

- Про затвердження плану заходів Мінагрополітики України щодо реалізації положень Генеральної угоди між Кабінетом Міністрів України, всеукраїнськими об'єднаннями організацій роботодавців і підприємців та всеукраїнськими профспілками і профспілковими об... -

- Про затвердження рішення Ліцензійної комісії МОЗ України -

- Про видачу копій ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 30.04.2002 N 260/02 -

- Про проведення спільного конкурсу наукових проектів -

- Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 30.05.2002 N 548/02 -

- Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 21.05.2002 N 437/02 -

- Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 25.04.2002 N 148/02 -

- Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку операцій з готівковими коштами та банківськими металами в банках України -

- Про надіслання постанови Кабінету Міністрів України від 15.10.04 N 1369 -

- Про введення в обіг обігових монет номіналом 1 гривня "Володимир Великий" та "60 років визволення України від фашистських загарбників" -

- Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Панама про морське торговельне судноплавство -

- Про ратифікацію Угоди про торговельно-економічне співробітництво між Урядом України та Урядом Мексиканських Сполучених Штатів -

- Про надання роз'яснень з питань сплати реєстраційного збору -

- Щодо можливості звільнення від оподаткування ПДВ робіт, які виконуються в рамках бюджетної Програми "Заходи по боротьбі з корупцією" -

- Щодо порядку оподаткування ПДВ операції з передачі новоствореній юридичній особі за розподільчим балансом активів і пасивів підприємства з іноземною інвестицією -

- Про внесення зміни до Правил здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України -

- Про внесення змін до постанови НКРЕ від 29.09.2003 N 963 -

- Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України -

- Про використання будинку на вулиці Світлицького, 26 -

- Про передачу основних фондів комунальної власності м. Києва -

- Про призначення В. Примаченка Надзвичайним і Повноважним Послом України в Республіці Індонезія -

- Про довіреність юридичної особи та копії установчих документів -

- Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 17.05.2002 N 408/02 -

- Про призначення Ю. Баскакова першим заступником Міністра промислової політики України у зв'язках з Верховною Радою України -

- Про внесення змін до Указу Президента України від 20 серпня 2002 року N 72 -

- Про присвоєння З. Куравському дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу -

- Про присвоєння Б. Базилевському дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посланника першого класу -

- Про присвоєння С. Корсунському дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу -

- Про нагородження працівників Українського комерційного промислово-інвестиційного банку "Промінвестбанк" -

- Про присвоєння Ю. Клименку дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу -

- Про присвоєння І. Грицаку дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посланника другого класу -

- Про присвоєння В. Нагайчуку дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посла -

- Про внесення змін до окремих нормативно-правових актів Національного банку України -

- Про порушення ТОВ "Луганське енергетичне об'єднання" законодавства про електроенергетику та ліцензійних умов з постачання електроенергії -

- Про усунення порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності (ліцензійних умов) з постачання природного газу за нерегульованим тарифом ТОВ "Лезіна-трейд" -

- Про анулювання ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, виданої ТОВ "Торговий дім "Теплоенерго" -

- Про усунення порушення Умов та Правил здійснення підприємницької діяльності (ліцензійних умов) з постачання природного газу за регульованим тарифом ВАТ "Сумигаз" -

- Про анулювання ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, виданої ТОВ "КОМПАНІЯ "КВАНТУМ" -

- Про присвоєння Л. Охрімчук почесного звання "Заслужений юрист України" -

- Про присвоєння В. Матвієнку звання Герой України -

- Про надання Харківському державному технічному університету сільського господарства імені Петра Василенка статусу національного -

- Про проведення в Україні у 2005 році Міжнародного року мікрокредитування -

- Про призначення В. Лазарева першим заступником Голови Національного координаційного центру адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та конверсії колишніх військових об'єктів у зв'язках з Верховною Радою України -

- Про призначення першого заступника голови апеляційного суду Кіровоградської області -

- Про призначення В. Мухи заступником Міністра України з питань надзвичайних ситуацій -

- Про нагородження Г. Крючкова орденом князя Ярослава Мудрого -

- Про нагородження В. Борзова орденом князя Ярослава Мудрого -

- Про скасування реєстрації довіреної особи кандидата на пост Президента України Грабара М.Ф. у територіальному виборчому окрузі N 72 -

- Про внесення змін до Положення про умови і порядок проведення тендерів (конкурсів) з визначення спеціалізованих організацій для реалізації арештованого державними виконавцями майна -

- Про анулювання ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання природного газу за нерегульованим тарифом, виданої ТОВ "Техкомплект" -


Головна сторінка