Поиск по сайту:Законодавство України - 2006 рік

Головна сторінка

Страница 19

- Про внесення змін до Формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами -

- Про внесення змін у додатки 1 і 2 до розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 травня 2006 р. N 296 -

- Про підписання Протоколу між Кабінетом Міністрів України і Урядом Російської Федерації про внесення змін і доповнень до Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про пункти пропуску через державний кордон між Україною і Російською Федерацією -

- Про заходи щодо реформування Служби безпеки України -

- Про перенесення робочих днів у 2007 році -

- Про офіційний курс гривні до іноземних валют -

- Про офіційні (облікові) курси банківських металів -

- Про визначення справедливої вартості основних засобів -

- Про дозвіл на використання коштів відновлюючої вартості -

- Про реконструкцію кінотеатру "Краків" на Русанівській набережній, 12 -

- Про направлення до м. Варшава (Республіка Польща) -

- Про зміну розміру стипендії Київського міського голови студентам міста -

- Про дозвіл на виконання робіт із прокладання водопровідних та електричних мереж, побутової та зливової каналізації до жилого будинку N 35 на вулиці Олеся Гончара у Шевченківському районі -

- Про прийняття-передачу зовнішніх інженерних мереж Акціонерного товариства відкритого типу "Стиль Модерн" -

- Про організаційні заходи щодо укладання Регіональної угоди між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), Київською міською організацією роботодавців, Київською міською асоціацією роботодавців, Київською м... -

- Про затвердження Положення про складання та ведення переліку суб'єктів природних монополій -

- Про створення державного підприємства "Вуглезбагачення" -

- Про порядок списання з обліку кредиторської та депонентської заборгованості, строк позовної давності якої минув і яка є безнадійною до погашення -

- Про затвердження Переліку посад службовців Державної кримінально-виконавчої служби України, які в подальшому були переведені в категорію посад, що заміщуються рядовим і начальницьким складом Державної кримінально-виконавчої служби України, та умови з... -

- Про затвердження Порядку пломбування місць можливого доступу до спирту на брагоректифікаційних апаратах підприємств - виробників спирту та спиртовмісної продукції всіх форм власності -

- Про затвердження Інструкції про здійснення митного контролю за переміщенням електроенергії через митний кордон України -

- Про вдосконалення атестації провізорів та фармацевтів -

- Про реорганізацію територіальних органів Мінприроди -

- Про перелік об'єктів, що підлягають приватизації -

- Про врегулювання кризового стану в шахтобудівельному комплексі -

- Про зміни у керівному складі ТК 44 -

- Про передачу госпрозрахункового підрозділу "Науково-інженерний енергосервісний центр" -

- Про затвердження рішення Ліцензійної комісії -

- Про внесення змін до наказу Міністерства палива та енергетики України від 21.02.2002 N 103 -

- Про реорганізацію територіальних органів Мінприроди -

- Про функціональні повноваження Міністра та його заступників -

- Про видачу ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринк -

- Про видачу ліцензій на здійснення професійної діяльності на фондовому ринк -

- Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -

- Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -

- Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -

- Про закупівлю науково-технічних робіт у вигляді готового продукту за бюджетною програмою "Державні науково-технічні програми та наукові частини державних цільових програм загальноекономічного спрямування" (КПКВК 1201060) згідно з розподілом видатків ... -

- Про проведення комплексної ревізії Науково-дослідного економічного інституту Міністерства економіки України -

- Про організацію гастроентерологічної допомоги населенню України -

- Про списання з бухгалтерського обліку кредиторської заборгованості, термін позовної давності якої минув -

- Про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -

- Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 10.02.2005 N 3009/05 -

- Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 16.06.2005 N 3738/05 -

- Щодо анулювання сертифіката суб'єкта оціночної діяльності від 09.02.2005 N 2997/05 -

- Про затвердження переліку ВАТ, акції яких підлягають продажу за кошти на відкритих грошових регіональних аукціонах через ДАК "НМАЦ" -

- Про визнання такими, що втратили чинність, накази Мінпраці від 04.01.2000 N 1 та від 02.07.2004 N 147 -

- Про визнання наказу таким, що втратив чинність -

- Про перейменування військового радгоспу "Іскра" -

- Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 17.08.2006 N 444 -

- Про внесення змін до паспорта бюджетної програми на 2006 рік -

- Про стан незавершеного будівництва об'єктів паливно-енергетичного комплекс -

- Про відзначення роботи членів експертних рад -

- Про відзначення роботи членів експертних рад -

- Про відзначення роботи членів експертних рад -

- Про затвердження Інструкції щодо визначення допустимих термінів роботи працюючих у шкідливих умовах (I 3.3.6.-2006) -

- Про удосконалення фінансово-бюджетної дисципліни та здійснення контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів -

- Про присвоєння почесного звання "Мати-героїня" -

- Щодо здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг за рахунок бюджетних коштів -

- Стосовно внесення змін до Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" -

- Про окремі питання застосування спрощеної системи оподаткування -

- Про подання звітності -

- Щодо переходу на сплату фіксованого сільськогосподарського податку у 2007 році підприємства, що займається вирощуванням шампіньйонів -

- Щодо спільного використання мереж -

- Щодо впровадження системи управління якістю стосовно виробництва продукції з чорних, кольорових металів та їх сплавів -

- Щодо анулювання ліцензії на право експорту алкогольних напоїв -

- Щодо анулювання ліцензії на право експорту алкогольних напоїв -

- Щодо надання роз'яснення (Стосовно права власності чи права користування земельними ділянками) -

- Щодо цін на природне каміння та вироби з нього -

- Про Перелік товарних бірж, яким надано висновок про їх відповідність вимогам -

- Про відкликання листів -

- Про надання статусу базової організації з науково-технічної діяльності у сферах будівництва, промисловості будівельних матеріалів, архітектури і містобудування -

- Про затвердження Методичних рекомендацій щодо взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при адмініструванні податку на прибуток -

- Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -

- Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -

- Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -

- Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -

- Про переоформлення ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку -

- Про переоформлення ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про розподіл лікарських засобів та виробів медичного призначення для лікування хворих на онкогематологічні захворювання, закуплених у централізованому порядку у 2006 році -

- Про внесення змін до наказу МОЗ України від 27.09.06 N 643 -

- Про розподіл та раціональне використання імуноферментних тест-систем для дослідження сироватки крові на TORCH-інфекції -

- Про затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених у процесі приватизації -

- Про затвердження протоколів біржових торгів на фондових біржах акціями ВАТ, створених у процесі приватизації -

- Про затвердження уточненого плану розміщення акцій ВАТ "Балаклавське рудоуправління імені О.М.Горького" (код за ЄДРПОУ 191906) -

- Про внесення змін до Умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 28.02.2006 N 125 -

- Про затвердження Змін до Інструкції про організацію забезпечення і надання військовослужбовцям Збройних Сил України та членам їх сімей житлових приміщень -

- Про визнання таким, що втратив чинність, спільного наказу Міністерства аграрної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 3 серпня 2005 року N 361/280Адм. -

- Про внесення змін до наказу Мінагрополітики України від 01.12.2006 N 724 -

- Про внесення змін до персонального складу колегії Міністерства аграрної політики України -

- Про затвердження Розподілу коштів державного бюджету за КПКВ 2801510 "Фінансова підтримка розвитку хмелярства", передбачених помісячним розписом державного бюджету -

- Про затвердження Положення про порядок атестації наукових та науково-педагогічних працівників системи МНС -

- Про питання забезпечення реалізації державної політики щодо фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання -

- Про внесення змін до штатного розпису працівників центрального апарату -

- Про створення експертної комісії -

- Про створення робочої групи з питань інвентаризації міжурядових угод, укладених з Російською Федерацією у газовій галузі -

- Про проект Програми розробки містобудівної документації в Київській області на 2007-2010 роки -

- Про затвердження персонального складу робочої групи по перевірці відповідності рівня тарифів на житлово-комунальні послуги розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво -

- Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками комунального спеціалізованого ремонтно-будівельного підприємства "Зеленбуд" міста Житомира та Житомирською міською радою -

- Про робочу групу з перевірки обґрунтованості встановлення тарифів (їх складових) на житлово-комунальні послуги у населених пунктах Київської області -

- Про робочу групу з вивчення стану дотримання земельного, лісового та природоохоронного законодавства в Макарівському районі Київської області -

- Про затвердження нового складу координаційної ради з питань розвитку підприємництва при Київській облдержадміністрації -

- Про заходи щодо проведення в області дня Святого Миколая, новорічних і різдвяних свят для дітей та юнацтва -

- Про проведення інвентаризації джерел іонізуючого випромінювання -

- Про звільнення К. Омельчука з посади голови Городоцької районної державної адміністрації Хмельницької області -

- Про призначення О. Мусіхіна головою Татарбунарської районної державної адміністрації Одеської області -

- Про призначення П. Бешти референтом Президента України -

- Про офіційні (облікові) курси банківських металів -

- Про офіційний курс гривні до іноземних валют -

- Про відзначення роботи членів експертних рад -

- Про відзначення роботи членів експертних рад -

- Про відзначення роботи членів експертних рад -

- Про відзначення роботи членів експертних рад -

- Про затвердження Заходів щодо виконання Програми міжрегіонального і прикордонного співробітництва між Україною і Російською Федерацією до 2010 року -

- Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України та Державної митної служби України від 05.05.2006 N 441/358 -

- Про затвердження галузевої Програми "Селекція і насінництво - 2006-2010" -

- Про організацію діяльності Технічного комітету стандартизації ТК 93 -

- Про затвердження ВБН Д.2.2-218-045-2006 -

- Про затвердження ВБН Д 2.7-218-045.1-2006 -

- Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку -

- Стосовно змін до персонального складу колегії Державного комітету України по водному господарству -

- Про затвердження Правил з організації збирання, перевезення, перероблення та утилізації твердих побутових відходів -

- Про затвердження Положення про Координаційний центр трансплантації органів, тканин і клітин -

- Про внесення змін до наказу Державної податкової адміністрації України, Державної митної служби України від 29.07.2004 N 439/551 -

- Про розподіл лікарських засобів для лікування дітей, хворих на онкологічні та онкогематологічні захворювання, закуплених у централізованому порядку у 2006 році -

- Про внесення змін до наказу Міністерства від 18.10.2006 N 318 -

- Про внесення змін до Умов оплати праці працівників установ та організацій ветеринарної медицини Збройних Сил України, затверджених наказом Міністра оборони України від 28.02.2006 N 124 -

- Про внесення змін до наказу Міністра оборони України від 28.02.2006 N 123 -

- Про затвердження Плану контрольних заходів Мінпаливенерго України на перше півріччя 2007 року -

- Про затвердження національних стандартів України та внесення зміни до наказу Держспоживстандарту від 14.04.2005 N 90 -

- Про затвердження національних стандартів, зміни до міждержавного стандарту та скасування нормативних документів -

- Про стягнення коштів та розірвання договору -

- Стосовно поновлення обігу лікарського засобу ФЕНЮЛЬС -

- Стосовно поновлення обігу лікарського засобу РЕЛІФ -

- Про внесення зміни до постанови НКРЕ від 31.08.2006 N 1155 -

- Про внесення доповнень до Тарифної політики залізниць України на 2007 фрахтовий рік -


Головна сторінка