Поиск по сайту:Законодавство України - 2006 рік

Головна сторінка

Страница 25

- Про звільнення суддів -

- Про видачу, переоформлення ліцензій на провадження господарської діяльності з виробництва, зберігання і реалізації племінних (генетичних) ресурсів, проведення генетичної експертизи походження та аномалій тварин -

- Про підготовку до засідання колегії Мінпаливенерго -

- Про затвердження Методики впровадження двоетапного перевезення твердих побутових відходів -

- Про внесення змін до наказу ДПА України від 25.07.06 N 432 "Про затвердження персонального складу Громадської колегії при ДПА України" -

- Про затвердження Міжгалузевої програми "Профілактика передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини та забезпечення медико-соціальною допомогою ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД дітей" на 2006-2008 роки -

- Про затвердження Переліку посад працівників експертної служби МВС України, які залучаються Антитерористичним центром та його координаційними групами при регіональних органах Служби безпеки України до проведення заходів щодо запобігання терористичним ... -

- Про проведення заходів, спрямованих на ефективне використання майданчиків для загальної фізичної підготовки та ігрових видів спорту -

- Про перелік об'єктів, що підлягають приватизації -

- Про створення комісій з інвентаризації майна та корпоратизації державного підприємства "Укренерговугілля" -

- Про затвердження складу експертів національного етапу конкурсу на здобуття Премії СНД за досягнення у сфері якості продукції та послуг -

- Щодо вдосконалення механізмів продажу необробленої деревини -

- Про затвердження переліку ВАТ, акції яких підлягають продажу на фондових біржах України за гроші -

- Про затвердження переліку ВАТ, акції яких підлягають продажу на фондових біржах України за гроші -

- Про затвердження переліку ВАТ, акції яких підлягають продажу на фондових біржах України за гроші -

- Про затвердження переліку ВАТ, акції яких підлягають продажу на фондових біржах України за гроші -

- Про внесення змін до наказу Міністерства економіки України від 30.08.2006 N 285 -

- Про заходи щодо організації діяльності Кінологічної служби МНС України -

- Про реорганізацію Державного науково-дослідного інституту інформатизації та моделювання економіки Міністерства -

- Про затвердження Змін до Інструкції про порядок та умови виплати щомісячної надбавки за безперервну військову службу в Державній прикордонній службі України -

- Справа "Ананьєв проти України" (Заява N 32374/02) -

- Справа "В.С. проти України" (Заява N 13400/02) -

- Справа "Карнаушенко проти України" (Заява N 23853/02) -

- Справа "Дума проти України" (Заява N 39422/04) -

- Справа "Красношапка проти України" (Заява N 23786/02) -

- Про Перелік фестивалів і конкурсів на 2007 рік, засновником (співзасновником, співорганізатором) яких є Держкомтелерадіо України -

- Справа "Гончаров та інші проти України" (Заяви NN 43090/04, 43096/04,43101/04 та 43106/04) -

- Справа "Прохоров проти України" (Заява N 43138/04) -

- Про видачу ліцензій на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та на користування радіочастотним ресурсом України -

- Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України -

- Щодо порядку денного засідання Комісії від 15.12.2006 р. -

- Про списання основних засобів -

- Про внесення змін до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги -

- Про регіональні відділення Аудиторської палати України -

- Про застосування Міжнародних стандартів аудиту видання 2006 року -

- Про взяття за основу проекту Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію -

- Про затвердження протокольних рішень сертифікаційних комісій Аудиторської палати України і регіональних відділень АПУ -

- Про скасування рішення Комісії від 11.04.2006 N 250 та визнання закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду "Сучасні інвестиційні технології" ЗАТ "Компанія з управління активами "Альтера Ессет Менеджмент" таким, що відповід... -

- Щодо анулювання ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів -

- Про розгляд змін та доповнень до Законів України "Про телекомунікації" та "Про радіочастотний ресурс України" -

- Про погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади, оцінки рівня взаємодії таких органів з громадянами та їх об'єднаннями" -

- Про затвердження Розпоряджень ДІЗ щодо анулювання дозволів на експлуатацію РЕЗ -

- Про досудове врегулювання спору про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж між ТОВ ТК "Дейта-Експрес" та ВАТ "Укртелеком" -

- Про видачу та переоформлення дозволів на використання номерного ресурсу -

- Про стан та порядок використання смуг радіочастот 5150 - 5350 МГц, 5590 - 5670 МГц та 5670 - 5920 МГц для впровадження радіотехнології "широкосмуговий радіодоступ" -

- Про стан використання діапазону радіочастот 2400 - 2483,5 МГц системами широкосмугового доступу -

- Про звернення Мінтрансзв'язку України стосовно погодження схем організації місцевого зв'язку з використанням бездротового доступу -

- Про проект Закону України "Про внесення змін до деяких законів України щодо проведення державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва, здійснення державного архітектурно-будівельного контролю та ліцензування певних видів господарсь... -

- Про проект розпорядження Кабінету Міністрів України "Про схвалення Концепції розвитку системи нормативно-правового забезпечення будівництва в Україні" -

- Про відповідність закритого пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду "ДИНАМІКА" ТОВ "Компанія з управління активами "ТАСК - інвест" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Інвестиційний капітал" ТОВ "Компанія з управління активами "Глобус Ессет Менеджмент" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу "Капітал-рекорд" ТОВ "Компанія з управління активами "Капітал Груп" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про невідповідність пайового венчурного інвестиційного фонду "КСІОН" недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ "Компанія з управління активами "Незалежні фінансові інвестиції" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність пайового інвестиційного фонду "КІРШ ІНВЕСТ" закритого недиверсифікованого венчурного ТОВ "Компанія з управління активами та адміністратор пенсійних фондів "Парекс Ассет Менеджмент Україна" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Справа "Лень проти України" (Заява N 43065/04) -

- Про відповідність пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Ріал Істейт-Сіті" ТОВ "Компанія з управління активами "ЕЛІКСІМ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Ріал Істейт-Бізнес" ТОВ "Компанія з управління активами "ЕЛІКСІМ АССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Нерухомість Криму" ТОВ "Компанія з управління активами "Глобус Ессет Менеджмент" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про затвердження рішень колегії ФДМУ від 23 листопада 2006 року -

- Про внесення змін до рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.12.99 N 263 -

- Про визнання таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.05.2003 N 180 -

- Про невідповідність пайового венчурного інвестиційного фонду "АРТА Фонд нових можливостей" недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ "АРТА Управління Активами" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Фінанси та нерухомість" ТОВ "Компанія з управління активами "Глобус Ессет Менеджмент" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду закритого типу "КАЗНА" ЗАТ "Компанія з управління активами "УкрСиб Ессет Менеджмент" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 17 Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду держа... -

- Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням підприємства "Волиньавтомотосервіс" щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 94 Конституції України -

- Про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 53 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень підпункту "г" пункту 12 розділу 2, підпункту 3 пункту 7 розділу 3, пунктів "б", "в" розділу 8, п... -

- Про повідомлення Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі -

- Щодо контролю за правильністю заповнення граф ВМД -

- Про розгляд листа щодо необхідності встановлення таксометра на автомобілі "таксі" суб'єктами підприємницької діяльності - фізичними особами, які провадять господарську діяльність з надання послуг з перевезення пасажирів та їх багажу на таксі -

- Про надання роз'яснень щодо Закону України "Про пожежну безпеку" -

- Щодо інформування вповноважених банків про донарахування чи повернення податків та зборів після завершення митного оформлення товарів -

- Про внесення змін до Закону України "Про вивізне (експортне) мито на відходи та брухт чорних металів" -

- Про внесення змін до Закону України "Про державне регулювання виробництва і реалізації цукру" -

- Про внесення змін до Закону України "Про молоко та молочні продукти" -

- Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань оподаткування -

- Про внесення змін до Закону України "Про державну підтримку сільського господарства України" -

- Про встановлення тарифної квоти на ввезення в Україну цукру-сирцю з тростини -

- Щодо порядку обчислення середньої заробітної плати для нарахування допомоги по тимчасовій непрацездатності (вагітності та пологах) -

- Про нагородження Л. Йоханссона орденом князя Ярослава Мудрого -

- Про нагородження Д. Блаттера орденом князя Ярослава Мудрого -

- Про внесення змін до статті 10 Закону України "Про пожежну безпеку" -

- Питання підготовки офіційного візиту Президента України до Естонської Республіки -

- У доповнення до листа Держмитслужби від 03.07.06 N 11/2-10/7262-ЕП -

- Про продовження терміну реєстрації товару, що містить об'єкт права інтелектуальної власності та внесення змін до реєстру Держмитслужби -

- Стосовно змін у договорі оренди -

- Про розгляд звернення фізичної особи стосовно необхідності отримання дозволу на відкриття штемпельно-граверної майстерні -

- Щодо надання роз'яснень -

- Стосовно задоволення кредиторських вимог вкладників банку "Україна" -

- Про прийняття за основу проекту Закону України про внесення зміни до статті 11 Закону України "Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання" -

- Щодо анулювання ліцензії на право здійснення експорту алкогольних напоїв -

- Щодо порядку виправлення помилок у Розрахунковій відомості про нарахування і перерахування страхових внесків до Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття -

- Про розгляд листа -

- Про надання роз'яснення стосовно звільнення від сплати державного мита -

- Про розгляд листа стосовно участі у цивільно-правових відносинах фізичної особи, яка не є підприємцем -

- Стосовно строків сплати ПДВ митним органам і відшкодування ПДВ -

- Щодо заборони ввезення в Україну з території графства Остерготланд Швеції птиці, продукції та сировини з неї -

- Про внесення змін до переліку центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через відповідних міністрів, та постанови Кабінету Міністрів України від 2 листопада 2006 р. N 1523 -

- Про призначення Пахомова Ю.М. радником Прем'єр-міністра України -

- Про призначення Шатворяна В.Г. заступником начальника Державної екологічної інспекції -

- Про призначення Чубаря І.Е. заступником директора Департаменту державної виконавчої служби -

- Про призначення Попової С.Ф. заступником директора Департаменту державної виконавчої служби -

- Про звільнення Новікова В.І. з посади першого заступника Міністра вугільної промисловості України -

- Про призначення Капуша І.С. першим заступником директора Департаменту державної виконавчої служби -

- Про призначення Корнієнка М.В. заступником голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" -

- Про призначення Колбушкіна Ю.П. заступником голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" -

- Про призначення Токарського Т.Б. керівником торговельно-економічної місії у складі Посольства України в Республіці Польща -

- Про призначення Попова О.Є. керівником торговельно-економічної місії у складі Посольства України в Австрійській Республіці -

- Про затвердження Порядку видачі книжок (карнетів) А.Т.А. -

- Про алгоритм перерахувань коштів на грудень 2006 року -

- Про визнання недійсним договір оренди та стягнення коштів -

- Про визнання недійсним договір оренди та стягнення коштів -

- Про перевід прав та обов'язків покупця та визнання недійсними договорів купівлі-продажу -

- Про стягнення коштів -

- Про стягнення коштів -

- Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів -

- Деякі питання організації діяльності технологічних парків -

- Про затвердження Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки -

- Про затвердження Порядку забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації і формування відповідного державного замовлення, переліку таких засобів -

- Про утворення міжвідомчої робочої групи з питань координації та контролю за реалізацією проекту "Удосконалення системи соціальної допомоги" -

- Резолюція 1724 (2006), ухвалена Радою Безпеки на її 5575-му засіданні, 29 листопада 2006 року -

- Про видачу ТОВ ТРК "Вільне слово з України", м. Львів, ліцензії провайдера програмної послуги (територія розташування м. Пустомити Львівської області) -

- Про видачу ТОВ "ТРК "Перспектива-3", м. Єнакієве Донецької області, ліцензії провайдера програмної послуги -

- Про заяву ТОВ "ТРК "Перспектива", м. Єнакієве Донецької області, щодо анулювання ліцензії (НР N 1007 від 02.07.2003) -

- Про видачу ТОВ ТРК "Вільне слово з України", м. Львів, ліцензії провайдера програмної послуги -

- Про результати перевірки ТОВ "Чорноморська телерадіокомпанія", м. Сімферополь АР Крим (НР N 2342 від 26.10.2005) -

- Про затвердження специфікацій форматів електронних повідомлень -

- Про затвердження Порядку проведення повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи -

- Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства культури і туризму України -

- Про затвердження Переліку регульованих шкідливих організмів -

- Про затвердження Змін до Положення про військово-лікарську експертизу та медичний огляд у Збройних Силах України -

- Про організацію представництва прокурором в суді інтересів громадянина або держави та їх захисту при виконанні судових рішень -

- Про створення комісії для ведення колективних переговорів щодо укладання Галузевої угоди між Міністерством палива та енергетики України і профспілкою працівників хімічних та нафтохімічних галузей промисловості України на 2007-2008 роки -

- Про створення комісії для ведення колективних переговорів щодо укладання Галузевої угоди між Міністерством палива та енергетики України і профспілкою працівників нафтової і газової промисловості України на 2007-2008 роки -

- Про затвердження нормативного документа "Норми часу на ремонт основного і допоміжного енергетичного обладнання ч. 02. "Паротурбінні установки", ч. 03. "Ремонт трубопровідної арматури" -


Головна сторінка