Поиск по сайту:Законодавство України - 2006 рік

Головна сторінка

Страница 28

- Щодо нормативно-правових засад надання безоплатного мила, миючих та знешкоджуючих засобів працівникам, які працюють в умовах фактичного забруднення шкіри забруднюючими речовинами -

- Про реалізацію заходів щодо скорочення податкового боргу до державного бюджету -

- Про затвердження уточненого плану розміщення акцій ВАТ "Закарпатський завод "Електроавтоматика" (код за ЄДРПОУ 14309988) -

- Про затвердження Положення про порядок техніко-економічного обґрунтування кондицій для підрахунку запасів родовищ нафти і газу -

- Про внесення змін до наказу Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 15.03.2006 N 794 -

- Про втрату чинності наказу Мінпромполітики від 15.06.99 N 211 -

- Про затвердження Змін до Умов оплати праці працівників (невійськовослужбовців) апарату органів військового та державного управління, затверджених наказом Міністра оборони України від 30.03.2006 N 164 -

- Про внесення змін до наказу Державної митної служби України, Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства аграрної політики України, Міністерства охорони навколишнього природного середовища ... -

- Про затвердження Змін до Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України -

- Щодо декларування доходів 2006 року -

- Стосовно внесення змін до прибуткового касового ордера -

- Про порядок розрахунку тарифних ставок при перевезенні нафти по території Росії та України -

- Щодо надання роз'яснення -

- Щодо надання роз'яснень -

- Про надання роз'яснення про АСКОЕ споживачів -

- Про деякі питання призначення судових експертиз -

- Про терміни подання Розрахункової відомості про нарахування страхових внесків до Фонду соцстраху на випадок безробіття -

- Про делегацію України для участі в роботі 14-го засідання Ради міністрів ОБСЄ -

- Про нагородження Д. Морри орденом князя Ярослава Мудрого -

- Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів -

- Про затвердження Змін до Положення про порядок реєстрації договорів про членство або про участь у міжнародних платіжних системах -

- Про внесення змін до наказу Держкомстату України від 22.02.2001 N 102 "Про затвердження Інструкції щодо складання державного статистичного спостереження за формою N 2-вод "Звіт про наявність власних морських і річкових суден, вантажних та пасажирськи... -

- Щодо затвердження на грудень 2006 року сум коригування платежів за електроенергію, куповану на Оптовому ринку електроенергії України на території здійснення ліцензованої діяльності постачальників електричної енергії за регульованим тарифом -

- Про встановлення завдання з видобутку і відвантаження вугілля на ТЕС на грудень 2006 року -

- Щодо розгляду звернення стосовно порядку подання платниками податків податкової звітності в електронному вигляді -

- Про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -

- Про видачу ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -

- Про зміну виду спеціальної санкції, яка застосована до українського суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності -

- Про зміну виду спеціальної санкції, яка застосована до іноземного суб'єкта господарської діяльності -

- Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до іноземних суб'єктів господарської діяльності -

- Про скасування спеціальних санкцій, що застосовані до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України -

- Про скасування спільного наказу -

- Про внесення змін до Методичних рекомендацій щодо заповнення Розрахункової відомості про нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань ... -

- Про внесення змін до спільного наказу Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на в... -

- Про преміювання та виплату надбавок працівникам апарату міністерства за січень 2006 року -

- Про видачу, переоформлення та анулювання ліцензій на провадження господарської діяльності з проведення фумігації (знезараження) об'єктів регулювання, що визначені Законом України "Про карантин рослин", які переміщуються через державний кордон України... -

- Про видачу, переоформлення ліцензій та видачу копій ліцензій на провадження господарської діяльності з оптової, роздрібної торгівлі пестицидами та агрохімікатами (тільки регуляторами росту рослин) -

- Про внесення змін та доповнень до наказів Мінагрополітики України від 05.07.2006 N 348 та від 17.06.2005 N 272 (із змінами) -

- Про тимчасове виконання обов'язків голови Сумської обласної державної адміністрації -

- Про проведення загальних зборів акціонерів -

- Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками комунального підприємства "Управління житлово-комунального господарства" міста Славутича Київської області та адміністрацією комунального підприємства "Управління житлово... -

- Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками відкритого акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Чернігівобленерго" міста Чернігова та правлінням відкритого акціонерного товариства "Енергопостачальна компанія "Че... -

- Про внесення зміни до Указу Президента України від 11 вересня 2006 року N 749 -

- Про нагородження працівників Кримського академічного російського драматичного театру імені М. Горького -

- Про скасування рішень голови Сумської обласної державної адміністрації Н. Гаркавої -

- Про вшанування пам'яті Олександра Довженка -

- Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками відкритого акціонерного товариства "Полтаваобленерго" міста Полтави та адміністрацією відкритого акціонерного товариства "Полтаваобленерго" міста Полтави -

- Про внесення змін до персонального складу комісії з питань найменувань та пам'ятних знаків виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) -

- Про затвердження робочого проекту спорудження першої черги другого надземного виходу (входу) на станції "Дарниця" Святошино-Броварської лінії метрополітену -

- Протокол про внесення змін та доповнень до Угоди про постійний робочий орган Ради командуючих Прикордонними військами від 9 жовтня 1992 року -

- Про технологічні схеми здійснення контролю за переміщенням товарів -

- Рішення про виконання єдиного бюджету органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав за 2005 рік -

- Про схвалення рішення директора департаменту страхового нагляду про видачу ліцензій на провадження страхової діяльності ТДВ "СК "ФІНЕКС" -

- Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками відкритого акціонерного товариства "Львівобленерго" міста Львова та правлінням відкритого акціонерного товариства "Львівобленерго" міста Львова -

- Про реєстрацію колективного трудового спору між найманими працівниками відкритого акціонерного товариства "Тернопільобленерго" міста Тернополя та правлінням відкритого акціонерного товариства "Тернопільобленерго" міста Тернополя -

- Про затвердження складу делегації Кабінету Міністрів України -

- Про стан організації розгляду кримінальних і цивільних справ судами Харківської області -

- Про офіційний курс гривні до іноземних валют -

- Рішення про хід виконання Плану реалізації найважливіших заходів, направлених на розвиток та підвищення ефективності взаємодії держав-учасниць СНД в економічній сфері у 2003 - 2010 роках -

- Рішення про внесення змін до бюджетної класифікації органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав -

- Рішення про Положення про Секретаріат Ради міністрів оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав -

- Протокольне рішення про роботу з організації та забезпечення діяльності Міждержавного фонду гуманітарного співробітництва держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав -

- Рішення Комітету секретарів рад безпеки Організації Договору про колективну безпеку про створення при Комітеті секретарів рад безпеки Організації Договору про колективну безпеку тимчасової Робочої групи з питань інформаційної політики та безпеки -

- Рішення про створення Робочої групи з розробки проекту Плану спільних робіт щодо створення єдиної системи обліку громадян третіх держав та осіб без громадянства, які в'їжджають на території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав -

- Рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Бюро з координації боротьби з організованою злочинністю та іншими небезпечними видами злочинів на території держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав -

- Рішення про хід виконання Рішення Ради глав держав СНД від 7 жовтня 2002 року про створення в місті Москві на базі Всеросійського виставкового центру постійно діючих виставок держав-учасниць СНД -

- Рішення про виділення асигнувань на створення та розвиток об'єднаної системи протиповітряної оборони держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав у 2007 році -

- Рішення про делегування повноважень Економічній раді СНД на прийняття остаточного Рішення щодо проекту Угоди про Міждержавну систему обміну правовою інформацією -

- Рішення про параметри єдиного бюджету органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, на 2007 рік -

- Рішення про уточнений єдиний бюджет органів СНД, що фінансуються за рахунок бюджетних коштів держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, на 2006 рік -

- Рішення про проект Рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Антитерористичний центр держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав -

- Рішення про перехід органів Співдружності у галузі безпеки, що фінансуються із єдиного бюджету органів СНД, на єдину систему оплати праці -

- Рішення про проект Рішення про внесення змін та доповнень до Положення про Раду командуючих Прикордонними військами -

- Рішення про заступників Голови Виконавчого комітету - Виконавчого секретаря Співдружності Незалежних Держав -

- Рішення про заступника Керівника Антитерористичного центру держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав -

- Рішення про виконання Програми дій з розвитку Співдружності Незалежних Держав на період до 2005 року -

- Рішення про проведення чергового засідання Ради глав урядів Співдружності Незалежних Держав -

- Про затвердження Змін до Положення про діяльність саморегулівної організації ринку цінних паперів, яка об'єднує компанії з управління активами -

- Про відкликання листів -

- Щодо повернення надмірно сплачених внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування -

- Щодо ведення касових операцій в іноземній валюті та відображення їх у касовій книзі -

- Щодо порядку подання платниками податків податкової звітності в електронному вигляді -

- Про розгляд листа -

- Про розрахунок звичайної ціни -

- Про депутатське звернення від 14.11.2006 N 01/14/11 щодо застосування норм чинного законодавства -

- Щодо притягнення фізичних осіб - підприємців до адміністративної відповідальності за порушення державної дисципліни цін -

- Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Держмитслужби України -

- Угода про гармонізацію вимог до додаткового навчання та професійної компетентності міжнародних автомобільних перевізників держав-учасниць СНД -

- Про внесення змін та доповнень до лімітів добування (відстрілу, відлову) диких парнокопитих та хутрових звірів у сезон полювання 2006/2007 року -

- Про затвердження робочої програми розроблення технічних регламентів на 2007 рік -

- Стосовно постанови Правління Національного банку України про затвердження Змін до Положення про організацію бухгалтерського обліку та звітності в банках України -

- Про затвердження Розподілу коштів державного бюджету за КПКВ 2801280 "Фінансова підтримка агропромислових підприємств, що знаходяться в особливо складних кліматичних умовах" на 2006 рік -

- Про притягнення до відповідальності -

- Рішення про внесення доповнень та змін до Правил визначення країни походження товарів, затверджених Рішенням Ради глав урядів СНД від 30 листопада 2000 року -

- Про офіційні (облікові) курси банківських металів -

- Про проведення прийому з нагоди Різдва Христового та Нового року -

- Про внесення зміни до постанови НКРЕ від 30.12.2005 N 1278 -

- Про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів -

- Про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів -

- Щодо заборони реалізації ( торгівлі) та застосування лікарського засобу ТІАМІНУ ХЛОРИД -

- Щодо заборони реалізації (торгівлі) та застосування лікарського засобу ЕССЕНЦІАЛЄ(R) ФОРТЕ Н -

- Щодо заборони реалізації ( торгівлі) та застосування лікарського засобу ІМУНОГЛОБУЛІН ЛЮДИНИ НОРМАЛЬНИЙ -

- Про підведення підсумків дев'яностого спеціалізованого аукціону за грошові кошти -

- Про виділення справи про правопорушення в окреме провадження -

- Про зупинення або заборону виробництва лікарських засобів -

- Про втрату чинності Положення про порядок відчуження основних засобів, що є державною власністю, та Положення про порядок продажу на аукціоні, за конкурсом основних засобів, що є державною власністю -

- Щодо заборони реалізації ( торгівлі) та застосування лікарського засобу ПАРАЦЕТАМОЛ -

- Щодо тимчасового зупинення дії спеціальної санкції -

- Щодо застосування спеціальних санкцій -

- Стосовно визначення виручки, отриманої суб'єктом підприємницької діяльності, від здійснення комісійної торгівлі -

- Про визначення можливості проведення конкурсу на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України у смугах радіочастот 5670 - 5730, 5860 - 5920 МГц для впровадження радіотехнології WiMax -

- Щодо погодження експортного контракту -

- Про визначення можливості застосування радіоелектронних засобів на території України -

- Про видачу та переоформлення дозволів на використання номерного ресурсу -

- Щодо поновлення обігу лікарського засобу ПІРАЦЕТАМ -

- Про виконання плану розміщення акцій ВАТ "Вугільна компанія "Шахта "Красноармійська - Західна N 1" (код за ЄДРПОУ 13498562) -

- Про погодження ресурсних елементних кошторисних норм - стандарт організації -

- Про розгляд проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про державні цільові довгострокові кредити на будівництво чи придбання житла для громадян, які відповідно до умов, визначених Законом України "Про житловий фонд соці... -

- Про проект державного стандарту "Інженерне обладнання будинків і споруд. Трубопроводи сталеві підземні систем холодного і гарячого водопостачання. Загальні вимоги до захисту від корозії" -

- На виконання доручення Кабінету Міністрів України від 20.11.06 N 46963/2/1-06 -

- Про скасування дії сертифікатів відповідності -

- Про продовження терміну реєстрації товарів, що містять об'єкти права інтелектуальної власності -

- Про відкликання листа -

- Щодо посилення контролю за транскордонними перевезеннями відходів та небезпечних хімічних речовин -

- Щодо уточнення реквізитів іноземного суб'єкта господарської діяльності -

- Щодо тимчасового зупинення та скасування дії спеціальної санкції -

- Про Науково-технічну раду Мінпромполітики України -

- Про затвердження статутів санітарно-епідеміологічних закладів на водному транспорті -

- Щодо переліків продукції на 2006 рік -

- Щодо заборони реалізації ( торгівлі) та застосування лікарського засобу ФЛЮКОЛД-М -

- Щодо заборони реалізації (торгівлі) та застосування лікарського засобу ФЕСТАЛ -

- Щодо рахунків платників податків, відкритих в АК АПБ "Україна" -

- Про проект державного стандарту "Інженерне обладнання будинків і споруд. Системи газопостачання. Газопроводи підземні сталеві. Загальні вимоги до захисту від корозії" -

- Про проект національного стандарту "Будівельні матеріали. Емульсії бітумні дорожні. Технічні умови" -

- Про затвердження пропозиції про взаємоз'єднання телекомунікаційних мереж ВАТ "Укртелеком" та ТОВ "Прикарпатське виробниче підприємство зв'язку" -


Головна сторінка