Поиск по сайту:Законодавство України - 2007 рік

Головна сторінка

Страница 21

- Про заяву Фізичної особи - підприємця Підлужної О.М., м. Ходорів Львівської обл., щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР N 0161-п від 30.03.2007) -

- Про заяву ТОВ "ТРК", м. Тернопіль, щодо переоформлення ліцензії провайдера програмної послуги (НР N 0010-п від 13.12.2006) -

- Про заяви ВАТ "Київтелемонтаж", м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР N 0035-м від 13.07.2006) -

- Про заяви ВАТ "Київтелемонтаж", м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР N 0036-м від 13.07.2006) -

- Про заяву ТК "МКТ "Діалог", смт Комсомольське Зміївського р-ну Харківської обл., щодо переоформлення ліцензії на право користування каналами мовлення (НР N 2230 від 22.06.2005) та отримання ліцензії провайдера програмної послуги -

- Про внесення змін до листа ДМСУ від 27.10.2005 N 11/1-27/13516-ЕП щодо встановлення індикаторів ризику при проведенні моніторингу експортних операцій -

- Про внесення змін до Положення "Про Громадську раду при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення" -

- Про результати позапланової перевірки ЗАТ "Новий канал", м. Київ (НР N 2461 від 30.12.2005) -

- Щодо погодження експортного контракту -

- Щодо вивезення раніше імпортованої продукції -

- Про заяви ВАТ "Київтелемонтаж", м. Київ, щодо переоформлення ліцензії на мовлення (НР N 0034-м від 13.07.2006) -

- Про формування Громадської ради при Національній раді України з питань телебачення і радіомовлення -

- Про Порядок приймання Національним депозитарієм України зведеного облікового реєстру при переведенні випуску акцій з бездокументарної форми у документарну форму випуску іменних акцій -

- Про відповідність пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "БРОК ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТС" ТОВ "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "СіБі Асет менеджмент Україна" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "КОНТИНЕНТ ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТС" ТОВ "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "СіБі Асет менеджмент Україна" щодо мінімального обсягу ак... -

- Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали -

- Про затвердження національних стандартів України -

- Про затвердження національних стандартів України -

- Щодо надання роз'яснення (стосовно отримання дозволу ДАТ "Чорноморнафтогаз" на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельної ділянки) -

- Про започаткування процедури приєднання до Конвенції "Про спрощення формальностей у торгівлі товарами" -

- Щодо організації обліку електричної енергії -

- Про затвердження національних стандартів України та скасування нормативних документів -

- Про перелік об'єктів, що підлягають приватизації -

- Про перелік об'єктів, що підлягають приватизації -

- Про внесення змін до наказів ФДМУ -

- Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів -

- Про відповідність пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Корпоративні фінанси" ТОВ "Компанія з управління активами "НІКО" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про стан виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 N 511-р "Про затвердження плану заходів на 2007 рік щодо удосконалення дозвільної системи у сфері господарської діяльності" -

- Про залишення скарги без задоволення -

- Про розгляд скарги (про проведення процедури закупівлі за державні кошти мультимедійного обладнання) -

- Про розгляд скарги (про проведення процедури закупівлі за державні кошти будівництва газопроводу Ялта-Форос-Севастополь) -

- Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками виробничо-комерційного центру "Петровець" дочірнього підприємства відкритого акціонерного товариства "Херсонські комбайни" міста Херсона та керуючим санацією виробничо-ко... -

- Про розгляд скарги про зупинення процедури закупівлі та відміну торгів -

- Про призупинення дії розпорядження Національної служби посередництва і примирення від 14.11.2007 року N 200-р -

- Про відповідність пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу "Глорія" ЗАТ "Компанія з управління активами "Карпати-інвест" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність інтервального диверсифікованого пайового інвестиційного фонду "Конкорд Перспектива" ТОВ "Компанія з управління активами "Конкорд Ессет Менеджмент" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Конкорд Омега" ТОВ "Компанія з управління активами "Конкорд Ессет Менеджмент" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Щодо укладання договорів без застосування процедур закупівель -

- Стосовно дотримання процедур державних закупівель -

- Про внесення змін до наказу ФДМУ від 13.01.98 N 30 "Про включення до переліку об'єктів незавершеного будівництва, що підлягають приватизації" -

- Про затвердження Анкети обстеження стану новостворених підприємств -

- Про зміну керівного складу ТК 40 -

- Про виконання ресурсної бази вугілля у листопаді та затвердження ресурсної бази вугілля на грудень 2007 року -

- Про прийняття рішення щодо анулювання ліцензій та усунення порушень додержання Ліцензійних умов -

- Про застосування спеціальної санкції - індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності України -

- Про безоплатну передачу державного майна -

- Про тимчасову зупинку роботи спеціалізованих санаторіїв Міністерства охорони здоров'я України -

- Про внесення зміни до Плану підготовки проектів регуляторних актів у Мінтрансзв'язку на 2007 рік -

- Про внесення зміни до Плану підготовки проектів регуляторних актів у Мінтрансзв'язку на 2007 рік -

- Про зміни у складі Громадської ради з питань науково-технічної, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності при Міністерстві освіти і науки України (зміни до наказу N 314 від 26.05.2005) -

- Щодо організації та проведення особистого прийому громадян у Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України -

- Щодо скасування дії спеціальної санкції -

- Щодо деяких практичних аспектів застосування норм Положення про порядок іноземного інвестування в Україну -

- Щодо набрання чинності міжнародним договором -

- Щодо митного оформлення м'яса й м'ясосировини (група 02 за УКТЗЕД) -

- Щодо тимчасового зупинення дії спеціальної санкції -

- Щодо надання роз'яснення стосовно отримання дозволу ДАТ "Чорноморнафтогаз" на зняття та перенесення ґрунтового покриву земельної ділянки -

- Інформація про схвалення рішень директорів департаментів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України -

- Про відзначення державними нагородами України -

- Про відзначення державними нагородами України військовослужбовців і працівників Збройних Сил України -

- Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених 2007 року -

- Про внесення зміни до Положення про дипломатичний паспорт України -

- Про додаткові заходи щодо підтримки досліджень теми Голодомору 1932-1933 років в Україні -

- Про відповідність пайового венчурного інвестиційного фонду "Гарант" недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ІНВЕСТ-АКТИВ" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Корпоративні інвестиції" ТОВ "Компанія з управління активами "НІКО" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "Альгор" ТОВ "Компанія з управління активами "Будівельні проекти" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "КонстрактІнвест" ТОВ "Компанія з управління активами "Сібінвест" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Щодо експорту прес-форм -

- Щодо експорту прес-форм -

- Про відповідність пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Твій дім" ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ДЕЛЬТА" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Юнітек-Фінанс" ТОВ "РАСТОК ФОНД МЕНЕДЖМЕНТ" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність ВАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЛЬТУС - ФОНД ОБЛІГАЦІЙ" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність ВАТ "Закритий корпоративний недиверсифікований інвестиційний фонд "Альфа-фонд Нерухомості" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність ВАТ "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Магістр-фонд дохідний" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність ВАТ "Закритий корпоративний недиверсифікований інвестиційний фонд "Альфа-фонд Облігацій" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність ВАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЛЬТУС - ФОНД АКЦІЙ" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність ВАТ "Закритий корпоративний недиверсифікований інвестиційний фонд "Альфа-фонд Акцій" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність ВАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "АЛЬТУС - КАПІТАЛ" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність ВАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "БОНУМ ПРЕМІУМ" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "СМАРТ ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТС" ТОВ "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "СіБі Асет менеджмент Україна" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "ТРЕЙД ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТС" ТОВ "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "СіБі Асет менеджмент Україна" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "БЕСТ ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТС" ТОВ "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "СіБі Асет менеджмент Україна" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "ЄВРО ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТС" ТОВ "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "СіБі Асет менеджмент Україна" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "РІАЛ ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТС" ТОВ "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "СіБі Асет менеджмент Україна" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про затвердження Плану підготовки Мінтрансзв'язку актів законодавства у галузях транспорту та зв'язку на 2008 рік -

- Про затвердження національних стандартів, національних нормативних документів, скасування нормативного документа та внесення зміни до наказу Держспоживстандарту -

- Про відповідність пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "ФЬОРСТ ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТС" ТОВ "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "СіБі Асет менеджмент Україна" щодо мінімального обсягу актив... -

- Про тимчасове зупинення дії спеціальної санкції, застосованої до КДП "Ізумруд" (м. Київ) -

- Про організацію виконання протоколу наради у Президента України та Прем'єр-міністра України від 2 листопада 2007 року "Про стан справ у сфері ціноутворення та заходи щодо забезпечення цінової стабільності" -

- Про видачу паспортів на виробництво та реалізацію оригінального, елітного та репродукційного насіння і садивного матеріалу суб'єктам господарювання АР Крим, Кіровоградської, Львівської, Харківської, Київської, Чернівецької областей та занесення їх до... -

- Про видачу паспортів на виробництво та реалізацію оригінального та елітного насіння і садивного матеріалу суб'єктам господарювання Полтавської, Херсонської, Хмельницької областей та занесення їх до Державного реєстру виробників насіння і садивного ма... -

- Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів -

- Щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів -

- Витяг з протоколу N 258 засідання постійно діючої ліцензійної комісії з питань ліцензування заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту кольорових і чорних металів, створеної наказом Міністра промислової політики України від 20.08.2006... -

- Про державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарських засобів та внесення змін у реєстраційні матеріали -

- Про внесення змін до наказу МОЗ від 12.07.06 N 465 -

- Про розподіл антиретровірусного препарату Абамун для лікування хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, закупленого за рахунок коштів державного бюджету на 2007 рік -

- Про підготовку пропозицій до проекту Указу Президента України "Про додаткові невідкладні заходи щодо протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу в Україні" -

- Про розподіл рентгенівського мультизрізового комп'ютерного томографа, закупленого за бюджетні кошти у централізованому порядку в 2007 р. -

- Про затвердження складу комісій та графіку відряджень до Закарпатської, Львівської, Тернопільської, Чернівецької та Чернігівської областей -

- Про внесення змін до наказу МОЗ України від 13.11.07 N 707 "Про розподіл препаратів для лікування опортуністичних інфекцій та супутніх захворювань у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД за компонентом "ВІЛ/СНІД" Проекту "Контроль за туберкульозом та ВІЛ/СНІДо... -

- Про внесення змін до наказу МОЗ від 26.12.06 N 893 -

- Робочий план на 2008 рік між Державною податковою адміністрацією України та Міністерством фінансів - Податковою та митною адміністрацією Нідерландів -

- Про внесення змін до статуту державного підприємства "Завод шампанських вин "Новий світ" -

- Про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -

- Про відповідність ВАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ЮТІКО" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність ВАТ "ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД "ПРЕМ'ЄР ЕСТЕЙТ ІНВЕСТМЕНТ" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Терсін-I" ТОВ "Компанія з управління активами "ТЕРСІН" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Терсін-II" ТОВ "Компанія з управління активами "ТЕРСІН" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність ЗАКРИТОГО ПАЙОВОГО НЕДИВЕРСИФІКОВАНОГО ВЕНЧУРНОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО ФОНДУ "ПЕРСПЕКТИВА ІНВЕСТ" ЗАТ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЕФЕКТ" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу "ВЕС-КАПІТАЛ" ТОВ "Компанія з управління активами "ВЕС" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про офіційні (облікові) курси банківських металів -

- Про перелік, кількісний склад і предмети відання комітетів Верховної Ради України шостого скликання -

- Про Голову Верховної Ради України -

- Про введення в обіг пам'ятних монет України -

- Про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -

- Про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -

- Про переоформлення ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку -

- Про зміну виду спеціальних санкцій, які застосовані до суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності України -

- Про відповідність пайового венчурного інвестиційного фонду "Крок-Резерв" недиверсифікованого виду закритого типу ЗАТ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ - ІНВЕСТ" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність пайового венчурного інвестиційного фонду "ПРОГРЕС-ІНВЕСТ" недиверсифікованого виду закритого типу ЗАТ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ - ІНВЕСТ" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність пайового закритого недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду "Фонд інвестування в будівництво-1" ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ГАЛУА ІНВЕСТ" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність пайового венчурного інвестиційного фонду "БІКОМ" недиверсифікованого виду закритого типу ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ФІНАНСОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність пайового венчурного інвестиційного фонду "Інноваційні системи" недиверсифікованого виду закритого типу ЗАТ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ - ІНВЕСТ" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність пайового венчурного інвестиційного фонду "Промислові інвестиції" недиверсифікованого виду закритого типу ЗАТ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ - ІНВЕСТ" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність пайового венчурного інвестиційного фонду "Інноваційні технології" недиверсифікованого виду закритого типу ЗАТ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "СЛАВУТИЧ - ІНВЕСТ" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про відповідність пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду "ФОРВАРД ГЛОБАЛ ІНВЕСТМЕНТС" ТОВ "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "СіБі Асет менеджмент Україна" щодо мінімального обсягу акти... -

- Про призначення грантів Президента України для обдарованої молоді на 2008 рік -

- Про внесення змін і доповнень до розпорядження Київської міської державної адміністрації від 11.06.2001 N 1158 -

- Про зняття з реєстрації колективного трудового спору між найманими працівниками відкритого акціонерного товариства "Тернопільський комбайновий завод" міста Тернополя та адміністрацією відкритого акціонерного товариства "Тернопільський комбайновий зав... -

- Про відповідність відкритого диверсифікованого пайового інвестиційного фонду "Дельта - фонд збалансований" ТОВ "Компанія з управління активами - Адміністратор пенсійних фондів "Дельта - Капітал" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про організаційні заходи щодо підготовки плану роботи Київської міської ради V скликання на 2008 рік -

- Про відповідність пайового венчурного інвестиційного фонду недиверсифікованого виду закритого типу "Новопечерський" ТОВ "Компанія з управління активами "Капітал Груп" щодо мінімального обсягу активів ІСІ -

- Про реєстрацію Статуту релігійної громади Української православної церкви парафії на честь Різдва Пресвятої Богородиці у Печерському районі м. Києва -

- Про офіційний курс гривні до іноземних валют -


Головна сторінка